Elportál 

Servisní středisko pro e-learning na MU

česky

 

Servisní středisko je součást uživatelské podpory Informačního systému Masarykovy univerzity. Jedná se o celouniverzitní pracoviště, jehož cílem je pomoci pedagogům připravit nebo vylepšit studijní materiály s multimédii. Služby jsou při splnění podmínek pro vyučující MU zdarma. Stačí nastínit představu a domluvit se s s-technikem na podrobnostech. Dle individuálních potřeb zpracovává středisko drobná i rozsáhlejší díla. Obvyklou poptávku tvoří studijní weby, publikace, animace, multimediální odpovědníky, obrázky či schémata.

S-technici se podílejí na realizaci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na tvorbu interaktivních a multimediálních studijních opor v Informačním systému MU s cílem zkvalitnit výukový proces. Součástí projektu jsou také vzdělávací aktivity se zaměřením na zvyšování IT gramotnosti a sdílení zkušeností mezi pedagogy.

V letech 2009 až 2012 se tým servisního střediska podílel na realizaci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT. Projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků MU a na inovaci předmětů a tvorbu elektronické podpory výuky (e-learningu) v Informačním systému MU.Kontakt

S-technika můžete kontaktovat mailem nebo telefonicky (viz osobní stránky pracovníků). Preferovaný je e-mailový kontakt. Obracejte se, prosím, na adresu:

» servistech@fi.muni.cz

Služby

Primárním cílem střediska je zpracování multimediálních studijních materiálů. Vytváříme odpovědníky, prezentace, animujeme 2D a 3D objekty. Zpracováváme jak prosté textové podklady, tak i zvukové a obrazové soubory. Materiály převádíme do různých formátů a inovujeme.

 • Studijní weby – z prezentací nebo textových dokumentů, pro videozáznamy nebo audionahrávky, slovník pojmů, digitální knihovny.
 • Obrázky, animace a interaktivita – tvorba schémat, zpracování obrázků a dokumentů, animace a simulace, tvorba tutoriálů.
 • Audio a video – digitalizace kazet, pořízení audionahrávek a videozáznamů, začlenění do materiálů.
 • Odpovědníky a pomůcky – výstupy, převod otázek, úpravy vzhledů, užitečné pomůcky, šablony.

Máte zájem o výukovou pomůcku, kterou jste v uvedeném seznamu nenašli? Napište nám.

Tým Servisního střediska

Servisní středisko je tvořeno týmem odborníků, jejichž specializace se prolínají a doplňují. Nejlepší způsob kontaktu je využití společné adresy, kde jsou všichni technici snadno zastupitelní: servistech@fi.muni.cz.

 • Mgr. Jitka Daňková
  koordinátorka týmu
 • Mgr. Marek Stehlík
  hlavní zaměření: tvorba pokročilých prezentací, tutoriálů a odpovědníků, tvorba interaktivních Flash animací
 • Mgr. Filip Daněk
  hlavní zaměření: zpracování videa, tvorba webů, tvorba interaktivních Flash animací a korektury
 • Jiří Boček
  hlavní zaměření: korekce obrazových dat, zpracování audia, tvorba interaktivních PDF
 • Mgr. Břetislav Mazoch
  hlavní zaměření: tvorba 3D animací, zpracování webů, tvorba schémat
 • Mgr. Markéta Pešová
  hlavní zaměření: design, zpracování 2D animací, kresba, tvorba webů
 • Bc. Adam Muras
  hlavní zaměření: zpracování 2D animací, tvorba webů a schémat

Pracoviště

O podrobnostech spolupráce se typicky domluvíme při návštěvě u Vás na pracovišti, nicméně po předchozí domluvě nás můžete zastihnout na našem pracovišti.

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
budova B, 3. nadzemní podlaží, místnosti B313 a B314
Botanická 554/68a, Ponava, Brno

Další

Napište si o zasílání newsletteru a prohlédněte si další inspirační a propagační materiály.


logolink OP VK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Kontakty: elportal(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz (Elportál), etech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz (e-learning), iscor(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz (webdesign)

Elportál (E-learning na MU) ISSN 1802-128X

Provozuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity