Přihlášení do IS MU
Katalog e-learningu

Katalog e-learningu

Katalog používání e-learningu na MU. Jakou elektronickou podporu výuky mají studenti MU právě teď? Které předměty a kteří vyučující e-learning využívají?

Katalog e-learningu       PDF verze

Pro mobil a tablet

Pro mobil a tablet

Výukové materiály ve formátu ePub jsou moderní studijní pomůcky, které se stávají běžnou součástí výuky na MU.

Adresář e-knih

Výukové e-publikace

Výukové e-publikace a kurzy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

Výukové publikace

OSK

Open space konference 2017

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2017 | Starší

Inspirace

Ukázky a metodika

Ukázky a případové studie (PDF), výsledek spolupráce vyučujících (odborný obsah) a techniků (technické zpracování).

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • Open space konference o e-learningu IS MU 2017
  Open space konference o e-learningu IS MU 2017
 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 30. 11. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Chemistry – Vocabulary and Reading. Publikace představuje interaktivní slovník obsahující užitečné odborné termíny, včetně nahrávek správné výslovnosti, které byly pořízeny rodilými mluvčími. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 8. 11. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. Metodická publikace přináší podklady rozvíjející pohybovou aktivnost školáků a jejich pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportu zábavnou formou a motivací prostřednictvím pohádek. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 7. 11. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace E-manual de Métrica española. Multimediální elektronická publikace pojednává o španělském verši. Kromě samotného výkladu vedeného ve španělštině, nabízí nahrávky básní použitých jako příklady, slovník pojmů a interaktivní cvičení ke každé kapitole. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 13. 10. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Soubor kazuistik z farmakologie. Výuková publikace přibližuje použití léčiv v reálné klinické praxi a interaktivní formou představuje některé z nežádoucích účinků či nevhodných kombinací léčiv. Dostupná je v české i anglické verzi.
 • 5. 10. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Metodika střelby v biatlonu. Výuková publikace se věnuje problematice střelby v biatlonu, pravidlům biatlonu, využití metod práce s videem v biatlonu, práci trenéra a vlivu střelby na pohybový aparát. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 23. 9. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Metodická publikace přináší užitečné informace a cvičení týkající se rozcvičení na prvním stupni základních škol. Příklady rozcvičení jsou pro lepší názornost zpracovány ve formě textu, fotografií a videozáznamů. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 20. 9. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Náměty na cvičení pro děti předškolního věku. Metodická publikace přináší cvičení motivovaná básničkami, náčiním i slovem s cílem představit zásobník cvičení s náčiním, který lze využít v rámci pohybových aktivit v mateřských školách. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 19. 9. 2016
  Byla zveřejněna aktualizace publikace Metodika běžeckého lyžování. Materiál svou formou a použitými prostředky se snaží přiblížit základní metodické postupy a způsoby odstranění hlavních chyb při nácviku základních běžeckých technik. Nově je k dispozici i verze pro mobilní zařízení a tablety (ePub).
 • 9. 9. 2016
  Byla zveřejněna aktualizace publikace Mikroskopické vyšetření moče. Publikace slouží jako pomůcka při rozpoznávání jednotlivých elementů, které se v moči nacházejí. Informace jsou dostupné v české i anglické jazykové mutaci a kromě webové verze nechybí ani verze pro uživatele mobilních zařízení (ePub).
 • 15. 8. 2016
  On-line přípravné kurzy Lékařské fakulty v angličtině pro zahraniční studenty slaví úspěch.
 • 13. 7. 2016
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek z 6. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU zaměřeného na video ve výuce. Záznamy jsou dostupné na webu konference.
 • 30. 6. 2016
  Připravili jsme novou sekci Metodika užití videa ve výuce, která mj. pokrývá i autorsko-právní aspekty užívání audiovizuálních děl ve výuce.
 • 13. 6. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Základy metod korekce refrakčních vad. Publikace poskytuje ucelený souhrn informací o základních metodách korekce refrakčních vad a presbyopie.
 • 2. 6. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Sebeobrana pro střední školy. Publikace prezentuje metodiku výuky sebeobrany založenou na využití úpolových her a je přístupná i ve verzi pro mobilní zařízení (e-kniha).
 • 17. 5. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku. Publikace přináší vhodná cvičení s velkým míčem, měkkým míčem, švihadlem, tyčí a ručníkem. Materiál je přístupný i ve formě e-knihy.

 Všechny novinky