Elportál 

E-learning na Masarykově univerzitě

česky

 


Vítáme Vás na Elportále (ISSN 1802-128X), stránkách o e-learningu na Masarykově univerzitě. Nástroje pro tvorbu elektronické podpory výuky jsou součástí Informačního systému MU (IS MU).
Podněty k tomuto webu, Vaše zkušenosti, názory nebo dotazy nám pište na adresu elportal@fi.muni.cz.

Aktuality

Další aktuality v e-learningu


E-learning na MU a Elportál…

…pro učitele
  • nemusíte tvořit rozsáhlé e-kurzy, vítané jsou i jednotlivé aktivity (viz sekce Zkušenosti a Tipy);
  • využijte e-technika pro rozjezd aktivity;
  • využijte s-technika pro zpracování multimediálního/interaktivního objektu;
  • odebírejte na školní e-mail novinky z oblasti e-learningu v IS MU
  • pokud začnete učebními texty, vytvoříte elektronickou publikaci a zveřejníte ji na Elportále, můžete požádat, aby jí byl přiřazen ISBN kód (viz sekce Výukové publikace).
…pro studenta
  • využijte (i nezávisle na vyučujícím) svépomocných agend: například Předmětová diskusní fóra nebo Poskytovny (viz Nápovědu);
  • cílem e-learningu je 1. zvýšit pohodlí vyučujícího a vaše, 2. zpestřit a zkvalitnit vám studium (vyšší interaktivitou, multimediálností, …);
  • zkuste přímou tvorbu (vymýšlení testových otázek, zpracování učebních textů – referátů, doplňování zajímavých zdrojů, …), tuto spolupráci je potřebné konzultovat s učitelem.
…pro návštěvníka
  • můžete čerpat poznatky z autorských děl zpřístupněných veřejnosti (sekce Výukové publikace);
  • v sekci Inspirace možná naleznete podněty pro e-learning ve své praxi.

Pro mobil a tablet

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. – Klimatologie a hydrogeografie pro učitele doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. – Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. – Úvod do softwarových studií RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. a kolektiv – Mikroskopické vyšetření moče Ing. Martin Krsek, CSc. – Metody studia diverzity půdních mikrobiálních společenstev PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. a kolektiv – Průvodce personální psychologií PhDr. Jiří Stodola – Sémantické aspekty katalogizace prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. – Genotoxicita a karcinogeneze MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D. – Roztroušená skleróza

Výukové publikace

Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů recenzováno Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů
Autoři: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS, Bc. Ing. Eva Lysoňková, Mgr. Ing. Jakub Procházka, Ph.D., Mgr. Adriana Wyrobková, Ph.D.
Výuková publikace představuje formou slovníkových hesel 130 častých pojmů používaných v personální teorii a praxi. Vybrány byly pojmy, které jsou v současnosti frekventovaně využívány a zachyceny odbornou literaturou. Hesla byla zpracována ve spolupráci se studenty.
Interaktivní embryologický atlas člověka Interaktivní embryologický atlas člověka
Autor: MUDr. Jana Dumková
Publikace je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Atlas přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikrofotografie, které jsou stručně a výstižně popsány, aby bylo dosaženo srozumitelnosti a snadnějšího pochopení vývojových přeměn probíhajících u člověka.
Biogeografie Biogeografie
Autoři: RNDr. Jan Divíšek, RNDr. Martin Culek, Ph.D.
Výuková publikace snažící se čtenáři poskytnout všechny potřebné informace k základní orientaci v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. Je určena jednak studentům na Geografickém ústavu MU, ale i všem ostatním zájemcům o tuto disciplínu na pomezí biologie a geografie. Součástí jsou i tři biogeografické atlasy vybraných druhů rostlin, živočichů a společenstev České republiky.
Závodivé pohybové aktivity a činnosti pro zdokonalení herních činností jednotlivce v basketbalu recenzováno Závodivé pohybové aktivity a činnosti pro zdokonalení herních činností jednotlivce v basketbalu
Autoři: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., Mgr. Veronika Wiednerová, Ph.D., Mgr. Jan Wiedner
Publikace obsahuje zásobník závodivých pohybových aktivit a činností, které jsou vhodné pro rozvoj basketbalových dovedností a jsou rozděleny podle herních činností jednotlivce. Jednotlivé aktivity obsahují popis, grafické znázornění a názorné ukázky. Výuková pomůcka také obsahuje dělení her a metodické zásady pro vedení a řízení
Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením recenzováno Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením
Autor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Publikace si klade za cíl sumarizovat a vysvětlit základní pojmy sledované problematiky, popsat speciální didaktiky a metodiky při nácviku a rozvoji grafomotoriky a psaní u cílové skupiny, dále pak prezentovat možné intervence a kompenzace. Studijní pomůcka by měla usnadnit orientaci v daném okruhu problémů, pomoci studentům a speciálním pedagogům řešit obtíže při speciálněpedagogické diagnostice a následné intervenci v oblasti grafomotoriky a psaní.

Další výukové publikace

Relevantní odkazy 


Nahoru | Kontakty: elportal(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz (Elportál), etech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz (e-learning), iscor(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz (webdesign)

Elportál (E-learning na MU) ISSN 1802-128X

Provozuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity