Přihlášení do IS MU
Katalog e-learningu

Katalog e-learningu

Katalog používání e-learningu na MU. Jakou elektronickou podporu výuky mají studenti MU právě teď? Které předměty a kteří vyučující e-learning využívají?

Katalog e-learningu       PDF verze

Pro mobil a tablet

Pro mobil a tablet

Výukové materiály ve formátu ePub jsou moderní studijní pomůcky, které se stávají běžnou součástí výuky na MU.

Adresář e-knih

Výukové e-publikace

Výukové e-publikace a kurzy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

Výukové publikace

OSK

Open space konference 2016

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2016 | Starší

Inspirace

Ukázky a metodika

Ukázky a případové studie (PDF), výsledek spolupráce vyučujících (odborný obsah) a techniků (technické zpracování).

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • Informační postery
  Informační postery na téma video ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Video ve výuce
  Podívejte se, jak lze využít video ve výuce
 • Autorský zákon
  Autorský zákon – použití děl jiných autorů ve výuce
 • 17. 5. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku. Publikace přináší vhodná cvičení s velkým míčem, měkkým míčem, švihadlem, tyčí a ručníkem. Materiál je přístupný i ve formě e-knihy.
 • 3. 5. 2016
  Nově lze odpovědi studentů z Odpovědníků IS MU exportovat do přehledného PDF souboru. Více…
 • 18. 4. 2016
  Vyučující Lékařské fakulty MU vytvořili v Informačním systému Masarykovy univerzity tři plně e-learningové kurzy v angličtině – chemii, biologii a fyziku, které uchazečům pomohou s přípravou na přijímací zkoušky. Více…
 • 4. 4. 2016
  Zaveden nový typ skenované písemky umožňující tisk zadání i odpovědního formuláře na jeden list papíru, který se uplatní zejména u pravidelného procvičování na začátku každé hodiny. Více…
 • 21. 3. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů. Publikace čtenářům představuje elektronově mikroskopické snímky vybraných orgánových systémů. Atlas je zpracován v české a anglické verzi.
 • 8. 3. 2016
  Zveřejněna nová aplikace, která slouží k vytváření dotazníků a anket nejen pro uživatele v IS MU, ale i mimo něj. S chystanými průzkumy jste se mohli seznámit už na V. ročníku Open space konference.
 • 7. 3. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Rollpilates. Publikace čtenáře seznamuje se zásadami cvičení Pilates a cvičení fasciální sítě, která je v oblasti sportu novinkou. Materiál je přístupný i ve formě e-knihy.
 • 19. 2. 2016
  Zpřístupněny postery a prezentace z Open space konference, která proběhla ve středu 17. února 2016. Vše je dostupné na stránkách konference.
 • 11. 2. 2016
  Nově je na Elportále přístupný inspirační klip na téma video ve výuce.
 • 2. 2. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. Materiál je přístupný nejen online, ale i ke stažení ve formě e-knihy.
 • 25. 1. 2016
  Nově lze do interaktivních osnov IS MU vkládat PDF soubory tak, že si je studenti mohou číst přímo v osnově, aniž by soubor museli stahovat a spouštět zvlášť.
 • 6. 1. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Statistika a pravděpodobnost. Materiál je přístupný online i ke stažení ve formě e-knihy.
 • 22. 12. 2015
  Byla zveřejněna nová publikace Pohyby v kloubech. Materiál je přístupný nejen online, ale i ke stažení ve formě e-knihy.
 • 18. 12. 2015
  Byla zveřejněna nová publikace Deterministické modely. Publikace seznamuje se základy deterministického modelování pomocí diferenciálních a diferenčních rovnic.

 Všechny novinky