Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Umělá inteligence ve výuce

Rok 2022 přinesl spoustu nových nástrojů, které mohou studenti i učitelé využít ve výuce. Níže představujeme vybrané nástroje založené na určité formě umělé inteligence či neuronové sítě.

ChatGPT je nástroj pro komunikaci s jazykovým modelem, který se jmenuje GPT 3.5. Zkratka GPT znamená Generative Pre-trained Transformer1. Můžete si to představit tak, že tento jazykový model je naučený a natrénovaný na to, aby byl schopen pokračovat v započatém textu a generovat jej dál. Technologie jazykových modelů už jsou tu s námi 10 let a za tu dobu byly trénovány daty z internetu, knih i vědeckých článků, proto opravdu dokážou v textu pokračovat a generovat jej.

Když tedy do CHatGPT zadáte nějakou otázku, přirozeným pokračováním bude odpověď a tu tento nástroj začne hbitě psát.

Wolfram Alpha je interaktivní vzdělávací webová služba, která umožňuje uživatelům vyhledávat, analyzovat a zobrazovat data v různých oblastech, včetně matematiky, fyziky, chemie nebo třeba zdravotnictví. Mezi hlavní funkce patří například vyhledávání řešení matematických rovnic, analýza chemických sloučenin, poskytování informací o zeměpisných místech, překlady mezi různými jazyky, srovnávání finančních trhů a mnoho dalších. Wolfram Alpha je často používán studenty, učiteli, vědci a profesionály v různých oblastech jako cenný zdroj informací a nástroj pro výpočty a analýzy.2

Pod názvem MidJourney lze najít nástroj, který pomocí AI (umělé inteligence) generuje obrázky na základě textu, který do něj konkrétní osoba nebo subjekt zadá3. S umělou inteligencí, která stojí na pozadí, se komunikuje skrze diskuzní fórum na platformě Discord. Služba je placená, v trial verzi je možné zdarma vytvořit jen několik obrázků. Tento nástroj přistupuje ke generování obrázků velmi kreativně, nelze jím zatím (aktuálně počátkem roku 2023) tedy generovat například schémata do výuky či realistické fotografie objektů či zvířat kvůli faktickým nedostatkům (služba nerespektuje základní tvar buněk či šroubovice DNA, v obrázcích zvířat sestavuje tělo z prvků různých příbuzných tvorů stejné čeledi apod.).

Tento nástroj je specializovaným, umělou inteligencí poháněným vyhledávačem. Hledá, shromažďuje a dává dohromady výsledky z vědeckých výzkumů. S jeho pomocí mohou studenti rychle a efektivně najít dohledat relevantní a podložené informace v rámci publikovaných vědeckých článků.

Narakeet je nástroj, který za pomoci umělé inteligence vytváří zvukové záznamy mluveného slova ve více než 600 hlasech. Ušetří čas při vytváření poslechů pro jazyková cvičení.

Použité zdroje
  1. KOUBSKÝ, Petr. Nenechme se zmýlit nepřesvědčivým startem. Éra umělé inteligence začala právě teď a změní život miliard lidí. Deník N [online]. 2023-02-22 [vid. 13.2.2023] Dostupné z: https://denikn.cz/1078320/nenechme-se-zmylit-nepresvedcivym-startem-era-umela-inteligence-zacala-prave-ted-a-zmeni-zivot-miliard-lidi
  2. Text vygenerovaný za pomoci ChatGPT dne 15. 2. 2023
  3. Midjourney's enthralling AI art generator goes live for everyone. PCWorld [online]. [cit. 2022-10-07]. Dostupné z: https://www.pcworld.com/article/820518/midjourneys-ai-art-goes-live-for-everyone.html

Základní informace o umělé inteligenci a její využití ve výuce na Masarykově univerzitě.

Umělá inteligence ve výuce

Umělá inteligence v otázkách a odpovědích.

Otázky a odpovědi

Zkušenosti vyučujících Masarykovy univerzity s umělou inteligencí ve výuce.

Zkušenosti vyučujících