Přihlášení do IS MU
Katalog e-learningu

Katalog e-learningu

Katalog používání e-learningu na MU. Jakou elektronickou podporu výuky mají studenti MU právě teď? Které předměty a kteří vyučující e-learning využívají?

Katalog e-learningu       PDF verze

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace

Výukové publikace a e-knihy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2017

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2017 | Starší

Inspirace

Ukázky a metodika

Ukázky a případové studie (PDF), výsledek spolupráce vyučujících (odborný obsah) a techniků (technické zpracování).

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 8. 3. 2017
  Byla zveřejněna nová publikace Česká republika – tematický atlas. Interaktivní publikace formou atlasu má cíl u studentů podporovat rozvoj kartografických dovedností. Ty jsou rozvíjeny zejména pomocí otázek a úkolů.
 • 3. 3. 2017
  Zveřejnili jsme prezentace a fotogalerii z letošního ročníku Open space konference o e-learningu IS MU. Vše je dostupné na stránkách konference.
 • 17. 2. 2017
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Matematika I. a II. Výuková interaktivní publikace je nyní nově nabízena ve dvou verzích – online a offline. Dále byly opraveny chyby a překlepy a řešené příklady jsou nyní snadno dostupné přes rozcestník.
 • 13. 2. 2017
  Byla zveřejněna nová publikace Suchozemské pohybové pohádky. Publikace přináší podklady rozvíjející pohybovou aktivnost školáků a jejich pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportu zábavnou formou a motivací prostřednictvím pohádek. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 6. 1. 2017
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Metodický materiál k výuce první pomoci. Nejvýznamnější změnou v publikaci je promítnutí nejnovějších základních postupů neodkladné resuscitace dospělých, dětí a stavů po tonutí „Guidelines 2015“. Nově je také možné publikaci pohodlně prohlížet i na mobilních zařízeních jako e-knihu.
 • 2. 1. 2017
  Byla zveřejněna nová publikace Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Publikace klade důraz na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace v souladu s nejnovějšími trendy ošetřovatelství. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 24. 12. 2016
  PF 2017. Radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2017 Vám přeje tým IS MU.
 • 16. 12. 2016
  Všem zájemcům z řad široké veřejnosti nově umožňujeme studovat vybrané online kurzy, tzv. e-kurzy. E-kurzy jsou zpřístupněny prostřednictvím Informačního systému MU a studovat může opravdu kdokoli – pokud zájemce ještě nemá účet v Informačním systému, tak si jej snadno založí.
 • 30. 11. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Chemistry – Vocabulary and Reading. Publikace představuje interaktivní slovník obsahující užitečné odborné termíny, včetně nahrávek správné výslovnosti, které byly pořízeny rodilými mluvčími. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 8. 11. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. Metodická publikace přináší podklady rozvíjející pohybovou aktivnost školáků a jejich pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportu zábavnou formou a motivací prostřednictvím pohádek. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 7. 11. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace E-manual de Métrica española. Multimediální elektronická publikace pojednává o španělském verši. Kromě samotného výkladu vedeného ve španělštině, nabízí nahrávky básní použitých jako příklady, slovník pojmů a interaktivní cvičení ke každé kapitole. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 13. 10. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Soubor kazuistik z farmakologie. Výuková publikace přibližuje použití léčiv v reálné klinické praxi a interaktivní formou představuje některé z nežádoucích účinků či nevhodných kombinací léčiv. Dostupná je v české i anglické verzi.
 • 5. 10. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Metodika střelby v biatlonu. Výuková publikace se věnuje problematice střelby v biatlonu, pravidlům biatlonu, využití metod práce s videem v biatlonu, práci trenéra a vlivu střelby na pohybový aparát. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 23. 9. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Metodická publikace přináší užitečné informace a cvičení týkající se rozcvičení na prvním stupni základních škol. Příklady rozcvičení jsou pro lepší názornost zpracovány ve formě textu, fotografií a videozáznamů. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.
 • 20. 9. 2016
  Byla zveřejněna nová publikace Náměty na cvičení pro děti předškolního věku. Metodická publikace přináší cvičení motivovaná básničkami, náčiním i slovem s cílem představit zásobník cvičení s náčiním, který lze využít v rámci pohybových aktivit v mateřských školách. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení.

 Všechny novinky