Přístup k externím službám


 1. Co jsou externí služby?

  Externí služby nabízí nástroje pro komunikaci a spolupráci, např. poštu, kalendář či prostor ke sdílení dokumentů. Dostupná je také služba pro synchronizaci souborů s ISem. Prostřednictvím IS MU můžete využívat externí služby Google Apps, Microsoft Office 365 nebo ownCloud. Po zapnutí služby Google Apps nebo Microsoft Office 365 vám bude vytvořen účet pod stejným jménem, jako používáte v ISu tj. učo@mail.muni.cz. Externí služby jsou dostupné bezplatně a jejich použití je dobrovolné.

 2. K čemu slouží synchronizace souborů pomocí služby ownCloud?

  Služba ownCloud umožňuje synchronizaci souborů s ISem. Výhodou je pohodlnější přenos souborů do ISu nebo naopak z ISu bez nutnosti použít operace ve Správci souborů v ISu. Stahovat a číst soubory z ISu lze přes rozhraní ownCloudu, stejně jako nahrávat soubory do ISu. Není tak nutné nahrávat prostřednictvím Správce souborů větší množství souborů ve formátu .zip, ale pouze přetáhnout soubory z počítače do ownCloudu pomocí funkce drag&drop. V ownCloudu lze také editovat soubory v ISu, aniž by bylo nutné je stáhnout nebo se do ISu přihlásit.

  Služba se liší od Google Drive nebo Dropbox služeb především tím, že umožňuje synchronizaci souborů s ISem. Toto jiné služby neumí a slouží především k uskladnění dokumentů mimo IS. K těmto účelům lze ownCloud také využít, jeho hlavní výhodou je ale jednodušší a uživatelsky příjemnější přenos souborů z/do ISu.

  Služba ownCloud je open source software, který byl upraven pro potřeby univerzity, jeho výhodou oproti zmiňovaným externím službám je tedy i to, že data jsou uložena na serverech Fakulty informatiky a nespravuje je žádná třetí strana. Data jsou výhradně ve vlastnictví MU.

  Pro používání služby si nejprve založte účet, postupujte podle otázky Jak si externí služby zapnu/vypnu?.

  Momentálně existují desktopové i mobilní aplikace, které rozšiřují použití služby, více informací o možnostech naleznete v tomto dokumentu.

 3. Správa synchronizací ownCloud/IS

  Pokud již máte vytvořený účet a chcete zakládat nové synchronizace nebo spravovat stávající, postupujte přes
  Osobní administrativa → Externí služby → Správa synchronizací
  V aplikaci lze také vzdáleně vytvořit složku v ownCloudu (další úkony se složkami, jako přejmenování nebo vytvoření podsložky, je potřeba vykonávat v ownCloudu).

  Před zahájením synchronizace vyberte nejprve směr synchronizace, následně zvolte složku v ownCloudu a složku v ISu a potvrďte kliknutím na tlačítko "Zapnout". Tím se synchronizace zahájí. Pokud složky obsahovaly nějaké soubory, dojde k jejich přenosu v řádu minut (v závislosti na momentální zátěži služby a velikosti souborů). Stránka se neaktualizuje automaticky. Pro aktualizaci výpisu je nutné stránku znovu načíst (pomocí prohlížeče nebo přímo v aplikaci Správa synchronizací). Na stránce se zobrazuje také dostupná kapacita s přehledem vyčerpaného místa.

  Při zapínání synchronizace ve směru z ownCloudu do ISu (případně v obousměrné synchronizaci) lze nastavit atribut 'Soubory začínající na učo- dovolit číst pouze dané osobě' (lze nastavit i u již aktivní synchronizace). Všem souborům, jejichž název začíná na učo-, se v ISu přiřadí práva na čtení pro dané učo. Lze využít u odevzdáváren, kde student odevzdá úkol do složky v ISu (která má nastavený atribut 'před jméno vkládaného souboru přidávat učo vkládajícího'), učitel ho v ownCloudu opraví a nahraje zpátky do ISu. Pozor, složka v ISu, do které se synchronizují (opravené) soubory z ownCloudu, nemůže mít nastavené žádné atributy (soubory ve složce a podsložkách smí číst jen majitel a učitel; před jméno vkládaného souboru přidávat příjmení a jméno/učo vkládajícího), jinak se práva nenastaví korektně.

  Pokud chcete synchronizovat i podsložky, zaklikněte atribut "Synchronizovat podsložky" a zvolte, do jaké úrovně pod vybranou složkou chcete synchronizovat soubory. Maximální možná hloubka je 5 úrovní.

  Existující synchronizace jsou pro lepší orientaci rozděleny dle směrů do tří částí (IS → ownCloud, ownCloud → IS a obousměrná). Hlavička synchronizace obsahuje odkazy do složky v ISu i v ownCloudu a stav (aktivní v případě probíhající synchronizace, stav pozastavená, pokud jste synchronizaci pozastavili). Po rozkliknutí jsou k dispozici další informace např. atributy synchronizace, mapa synchronizovaných složek (mapa složek dle ISu, která zobrazuje všechny složky, které jsou součástí synchronizace, týká se pouze synchronizací s atributem "Synchronizovat podsložky") historie synchronizace, datum a čas poslední bezchybné synchronizace (kdy se naposledy synchronizovaly soubory bez jakékoliv chyby u některého z přenášených souborů) apod. Rovněž zde lze synchronizaci zrušit, pozastavit nebo opětovně povolit.

  [1] odkaz na webové rozhraní ownCloudu
  [2] volba směru synchronizace
  [3] přehled synchronizací
  [4] historie synchronizací
  [5] aktualizace výpisu

  Správa synchronizací obsahuje následující seznamy logů:

  • Historie všech synchronizací – přehled akcí vztažených ke všem synchronizacím od založení synchronizace, pozastavení, zrušení, vložení nebo aktualizace souborů atd.
  • Historie synchronizace – vztahuje se ke konkrétní synchronizaci, seznam naleznete přímo u dané synchronizace. Obsahuje stejné údaje jako Historie všech synchronizací (kromě zrušení synchronizace, neboť po zrušení zanikne i seznam).
  • Všechna upozornění – těmto upozorněním je potřeba věnovat pozornost. Značí, že nedošlo k synchronizaci souboru nebo nastal nějaký problém. Může se jednat např. o nedostatečná práva na soubor v synchronizované složce, překročení velikosti synchronizovaného souboru, pokus o přepsání souboru jiného majitele, přejmenování nebo smazání složky atd.
  • Poslední upozornění – opět obsahuje stejné informace jako Všechna upozornění, ale vztahuje se ke konkrétní synchronizaci. Seznam naleznete přímo u synchronizace.

 4. Webové rozhraní ownCloudu

  Do webového rozhraní ownCloudu se dostanete prostřednictvím odkazu v aplikaci
  Osobní administrativa → Externí služby → Správa synchronizace
  Pro přihlášení do webového rozhraní ownCloudu použijte UČO a sekundární heslo. Pozor, sekundární heslo je méně bezpečné (např. při stahování pošty je heslo typicky posíláno po síti v nezašifrované podobě), je proto potřeba zvážit, zda nevystavujete riziku kritická data (testové otázky atd.).

  V tomto rozhraní můžete zakládat, upravovat či mazat složky a pracovat se soubory. Lze zakládat i podsložky, pro synchronizaci můžete použít podsložky do hloubky 5 (složka v nejvyšší úrovni + čtyři zanořené). Obecně ale doporučujeme synchronizovat složky na nejvyšší úrovni. Webové rozhraní nepodporuje úpravu všech formátů, např. soubor ve formátu MS Word (přípona .doc či .docx) je potřeba stáhnout do počítače, upravit a pak nahrát zpátky.

  Koš (resp. smazané složky) obsahuje kromě smazaných souborů i expirované soubory z ISu (které byly součástí některé synchronizace). Soubory tady zůstávají 30 dní, poté se smažou.

  [1] založení nové složky
  [2] nahrání složky z počítače
  [3] úprava složky

 5. Jaké jsou podmínky synchronizace?

  Pro synchronizaci z ISu do ownCloudu je potřeba mít právo číst danou složku (uživatel "čte" nebo odebírá složku z ISu a přistupuje k ní v ownCloudu). Uživatel má přístup k souborům z ISu, může je hromadně číst, nemusí stahovat exportem. Pokud má zároveň nainstalovaného desktop klienta, spravuje složku v průzkumníku (resp. file manager), která se zobrazuje jako lokální.

  Pro synchronizaci z ownCloudu do ISu je potřeba mít právo spravovat danou složku v ISu (pozor, právo vkládat nestačí). Uživatel zapisuje do složky v ISu tak, že vkládá soubory do ownCloudu a ty se synchronizují do ISu. Takto vložený soubor dědí práva nadsložky.

  Zdrojová složka nesmí být v žádné jiné synchronizaci dané osoby. Tato kontrola probíhá vždy při zapínání synchronizace.

  Pokud chcete zrušit složku a existuje na ni synchronizace nebo provádět jakoukoliv nestandardní práci se složkou, doporučujeme synchronizaci nejdříve smazat. Jakmile se zruší synchronizace, zruší se i vazby mezi složkami. U pozastavených synchronizací vazby zůstávají, pouze jistou dobu nebude probíhat synchronizace.

  Pokud dojde ke smazání složky (v ISu nebo v ownCloudu) a existuje synchronizace na tuto složku, synchronizace se zruší a uživateli bude zaslán informační e-mail. Toto neplatí pro synchronizace podsložek, kde z bezpečnostních důvodů nelze najednou smazat více složek, které jsou součástí jedné synchronizace.

  Pokud dojde k přejmenování složky a existuje synchronizace na tuto složku, synchronizace se nezruší a bude probíhat dál s přejmenovanou složkou.

  Lze synchronizovat i podsložky v dané složce, ale neděje se tak automaticky, je nutné zapnout atribut "Synchronizovat podsložky" buď při zapínání synchronizace, nebo u již probíhající synchronizace. Synchronizace probíhá na všech typech dokumentového serveru kromě Závěrečných prací (/th/). Nepřevádí se automaticky vygenerované verze souborů (.pdf, .txt).

  Přepsat soubor v ISu synchronizací může pouze majitel souboru. Pokud jiná osoba, která není vlastníkem souboru, synchronizuje složku z ownCloudu do ISu a vloží do ownCloudu soubor stejného názvu, tento soubor se do ISu vloží s novým názvem “nazev_hash.pripona”. Pokud se synchronizace zakládá poprvé nebo již v minulosti probíhala, ale byla zrušená a opět se na složkách obnovuje, soubory se stejným jménem se nepřepíší, ale přejmenují. Je to bezpečnostní opatření, aby uživatel nevědomě nepřišel o soubory.

  V případě použití expertních nástrojů: Pokud k souboru v ISu zavedete přílohu nebo podsoubor jiného obsahu a existuje synchronizace z ownCloudu do ISu, nahraje se původní verze souboru a zavedená příloha nebo podsoubor se smaže.

  V případě synchronizace z ISu do ownCloudu: Pokud uživatel ztratí práva na určitý soubor (jsou mu odebrána), o soubor nepřijde, ale nadále mu zůstane v ownCloud složce. Případné aktualizace daného souboru se však již do ownCloudu nepřenesou.

  Pozor: Pokud je nastavena synchronizace do určité složky (cílová) a v této složce je upraven dokument, synchronizace opět nahraje dokument ze zdrojové složky, dojde tedy ke ztrátě dat. Vždy je potřeba upravit soubor v zdrojové složce!

 6. Jaké služby jsou dostupné přes Google Apps?

  V Google Apps můžete využívat tyto služby:
  Google Mail
  E-mailová schránka s možností chatu, hlasového chatu či videochatu. Můžete zde přijímat poštu doručenou na váš univerzitní účet (více v otázce Co znamená přijímat poštu mimo IS MU?)
  Google Disk a Dokumenty
  Online vytváření a sdílení dokumentů s neomezeným úložným prostorem.
  Google Kalendář
  Online kalendář s možností sdílení událostí i celého kalendáře s ostatními uživateli.
  Mapy Google
  Mapové podklady umožňují prohlížení, vyhledávání a ukládání míst a tras po celém světě. Součástí je i rozhraní Google My Maps, díky kterému je možné snadno vytvářet, sdílet a publikovat vlastní mapy.
  Google Keep
  Ukládání textových, obrazových i zvukových poznámek a seznamů úkolů.
  Službu nejlépe využijete v kombinaci se stejnojmennou aplikací pro mobilní zařízení (zatím jen pro platformu Android od verze 4.0.3).
  Google Kontakty
  Online adresář kontaktů.
  Weby Google
  Rozhraní pro tvorbu webových stránek na bázi redakčního systému. Služba je dostupná pouze v omezeném režimu, ve kterém není uživatelům povoleno zakládat nové weby. Pokud máte zájem tuto službu využívat pro svoji výuku, kontaktujte prosím administrátory externí služby Google v IS MU na adrese go(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

 7. Jaké služby jsou dostupné přes Microsoft Office 365?

  Díky Microsoft Office 365 (O365) jsou dostupné tyto služby:
  Office Proplus – MS Office pro zaměstnance a studenty MU
  Všichni studenti a zaměstnanci MU využívající externí službu O365 (návod na zapnutí služby zde) mají možnost nainstalovat desktopovou verzi kancelářského balíku MS Office až na pět zařízení zdarma. Instalaci je možné provést na počítačích s operačním systémem Windows, Apple OS X či mobilních zařízeních s operačním systémem Android, Windows Phone či iOS. Balík MS Office obsahuje standardní aplikace včetně služeb Outlook, Access, Publisher a InfoPath. Po ukončení působení na MU bude uživateli MS Office deaktivován a bude dostupný pouze v režimu s omezenou funkcionalitou. Instalaci MS Office na zařízení v majetku univerzity zajistí jako dosud na požádání pracovníci IT oddělení příslušných pracovišť.
  Exchange
  V rámci služby Exchange máte k dispozici poštu, kalendář a úkolovník. Exchange služby jsou dostupné pouze v případě, že si necháte přeposílat poštu z ISu do O365 (více v otázce Co znamená přijímat poštu mimo IS MU?). V případě, že tak neučiníte, nebudou tyto služby v O365 účtu dostupné.
  Pošta
  E-mailová schránka s kapacitou 50 GB. Zde najdete e-maily doručené na váš univerzitní účet. Použití titulů v názvu schránky se řídí vaším nastavením v ISu.
  Kalendář
  Online kalendář s možností efektivního plánování schůzek a sdílení kalendáře s ostatními uživateli.
  Úkoly
  Správa úkolů je součástí webového rozhraní Outlooku.
  OneDrive
  Jde o soukromý webový disk nabízející 1 TB (kapacita není sdílena s Outlookem), který díky Office Web Apps umožňuje sdílení a vytváření dokumentů kompatibilních s MS Office.
  Office Web Apps
  Je webová obdoba kancelářského balíku MS Office. Konkrétně jde o: Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Slouží k vytváření a editaci dokumentů skrze webový prohlížeč bez nutnosti cokoli instalovat přičemž vytvořené dokumenty jsou plně kompatibilní s desktopovou verzí MS Office.
  Lidé
  Online adresář kontaktů. Navíc zde můžete vytvářet skupiny (Groups) pro snadnější spolupráci s kolegy. Skupiny umožňují hromadnou konverzaci, používání sdíleného úložiště dokumentů, OneNote bloku, kalendáře a Planner pro plánování úkolů.
  Skype for Business
  Skype for Business je multifunkční komunikační nástroj umožňující textový chat, audio i video hovory včetně sdílení plochy či použití virtuální tabule. Kromě desktopové či mobilní aplikace můžete použít i webovou verzi, která však nedisponuje všemi funkcemi. Webová verze je dostupná v rozhraní pošty v pravé horní části pod ikonou velkého písmene S. Návody pro desktopovou a mobilní verzi najdete v otázce Postupy pro stažení aplikace Skype for Business do počítače/mobilu. Aplikace bude plně funkční do 48 hodin od aktivace účtu (platí pro desktopové i webové rozhraní).

  Dostupná je také funkcionalita Skype For Business Web Scheduler umožňující pořádat konferenční hovory i s uživateli mimo O365, a to jen s využitím webového prohlížeče. Vedle klasických forem komunikace umožňuje i hlasování či sdílení desktopu nebo jen vybrané aplikace, materiálů, poznámek v OneNote, virtuální tabule či PowerPointové prezentace. Zakládat meetingy je možné na adrese https://sched.lync.com (po přihlášení do O365) nebo přímo z desktopové aplikace Skype For Business. V instruktážním videu (anglicky) je vidět, jak takový meeting může probíhat.

  Office Mobile
  Aplikace umožňuje čtení i editaci dokumentů na mobilních platformách Android, Windows Phone i iOS (možnost editace pouze pro iPhone, ne iPad).
  OneNote
  Aplikace pro správu poznámek a úkolů, lze použít na mobilních i desktopových platformách.
  Class Notebook
  OneNote blok uzpůsobený ke spolupráci mezi učiteli a studenty.

   Skládá se ze tří sekcí:
  • Poznámkové bloky studentů (soukromý prostor pro každého studenta).
  • Knihovna obsahu (slouží k publikování studijních materiálů pro studenty).
  • Prostor pro spolupráci (učitel i studenti mohou obsah společně upravovat).
  Více ve videu.
  Sway
  Nástroj pro tvorbu interaktivních prezentací. Prezentace jsou navíc responzivní pro snadnější prohlížení na mobilních zařízeních. Ukázka prezentace vytvořené ve Sway.
  Forms
  Nástroj pro tvorbu a vyhodnocování dotazníků/odpovědníků.
  Planner
  Nástroj pro plánování a organizaci soukromých i týmových úkolů. Stylem plánování se dá připodobnit ke službám jako Trello či Wunderlist.
  Yammer
  Školní komunitní síť.
  Delve
  Přehled dokumentů z celého Office 365, které by pro Vás podle Microsoftu mohly být zajímavé.

 8. Jak si externí služby zapnu/vypnu?

  Pro aktivaci externích služeb postupujte přes
  Osobní administrativa → Externí služby
  Zde u vybrané služby klikněte na "Zapnout". Po zapnutí služby vám bude vytvořen účet (tato operace může trvat i několik minut). Odkazy na jednotlivé zapnuté služby najdete přímo na titulní stránce v odstavci "Externí služby" nebo ve výše uvedené aplikaci.

  Pokud již účet nechcete využívat, klikněte u vybrané služby na "Vypnout". Veškerá vaše data (účet, uložené e-maily, dokumenty a nastavení) budou smazána a nabízené služby vám již nebudou přístupné. Pokud jste v této službě přijímali poštu, bude automaticky nastaveno doručování do schránky v IS MU.

  [1] zapnutí/vypnutí služby
  [2] odkazy na jednotlivé služby

 9. Co znamená přijímat poštu v externí službě?

  Pokud si nastavíte přijímání e-mailů v některé z externích služeb, nebudou vám již e-maily doručovány do schránky v IS MU, ale přímo do externí služby. Jedná se o e-maily doručené na univerzitní adresu učo@mail.muni.cz nebo prezdivka@mail.muni.cz. Pod těmito adresami budou zprávy z externí služby i odesílány.

  Pro přijímání e-mailů v externí službě je nutné si nejprve zapnout služby externího systému na stránce

  Osobní administrativa → Externí služby
  u vybrané služby klikněte na odkaz "Chci přijímat e-maily v (...) pro IS MU" a volbu potvrďte.

  Do pošty v externí službě se dostanete prostřednictvím odkazu:

  Osobní administrativa → Externí služby .. Google Mail (není nutné další přihlášení)
  nebo
  Osobní administrativa → Externí služby .. Outlook (je nutné se znovu přihlásit)

  Pokud máte v ISu nastaveno přeposílání doručených zpráv mimo IS, bude toto přesměrování zrušeno. V takovém případě vám nebudou dosud doručené zprávy do externího systému přeneseny, budou přístupné v místě doručení. Zprávy z období přijímání v určité službě vždy hledejte v ní (ne v aktuálně používané).

 10. Co se stane s mým účtem po skončení studia/ukončení zaměstnaneckého poměru?

  Platnost externích služeb najdete v Nápovědě Přístup k systému.

 11. Jaké jsou podmínky používání externích služeb ISu?

  Externí služby ISu zpřístupnili vývojáři IS MU svým uživatelům ke zvýšení komfortu používání IS MU.

  Externí služby ISu jsou služby, které škole poskytuje externí subjekt (např. společnost Google nebo Microsoft) zdarma. Protože nelze vyloučit, že se podmínky poskytování služby externím subjektem v budoucnosti změní, nemůže IS MU ani škola garantovat dostupnost služeb kdykoli v budoucnosti.

  Případná změna smluvních podmínek ze strany externích poskytovatelů služeb může vyvolat ukončení podpory poskytování služeb. IS MU ani škola nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených v externích službách nebo za jinou újmu způsobenou (ne)poskytováním externích služeb.

 12. Synchronizace klientů s Microsoft Office 365.

  Přístup pomocí technologie Outlook Anywhere (v případě mobilních platforem Exchange ActiveSync) umožňuje synchronizaci jak pošty, tak úkolů, kontaktů a kalendáře mezi všemi zařízeními uživatele.

  Návod pro Outlook 2007/2010/2013 ve Windows

  1. V počítači otevřete "Ovládací panely" → Pošta (32-bit) → E-mailové účty... → Nový... - Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru → Microsoft Exchange nebo kompatibilní služba.
  2. Do pole "Server" zadejte outlook.office365.com. Do pole "Uživatelské jméno" zadejte login ve tvaru učo@mail.muni.cz nebo prezdivka@mail.muni.cz, pokud máte přezdívku nastavenou v Poště ISu jako adresu odesilatele.

  3. Dále zvolte možnost "Další nastavení" a v záložce "Zabezpečení" vyberte "Anonymní ověřování".

  4. V záložce "Připojení" zaškrtněte možnost "Připojit se k systému Microsoft Exchange pomocí protokolu HTTP".
  5. Dále klikněte na "Nastavení proxy serveru Exchange..." a do adresy opět zadejte outlook.office365.com. V nastavení ověřování proxy serveru zvolte možnost "Základní ověřování". Potvrďte všechna okna a pokračujte kliknutím na "Další >", po výzvě zadejte přihlašovací údaje do O365. Tedy učo@mail.muni.cz a sekundární heslo.

  Návody pro mobilní platformy

  Android
  1. V systémovém nastavení zvolte Účty a synchronizace → Přidat účet → Firemní (příp. Microsoft Exchange ActiveSync).
  2. Vyplňte následující položky:
   E-mailová adresa: učo@mail.muni.cz
   Doména: ponechte prázdné!
   Uživatelské jméno: učo@mail.muni.cz
   Heslo: sekundární heslo
   V sekci "Ruční nastavení" zadejte do kolonky Server adresu outlook.office365.com
  3. Všechny požadavky potvrďte.

  Pozn.: Připojení přes Android neumožňuje synchronizaci úkolů.

  Windows Phone
  1. V systémovém nastavení vyberte E-mail + účty.
  2. Vyberte přidat účet → rozšířená nastavení.
  3. Vyplňte emailovou adresu ve tvaru učo@mail.muni.cz a jako heslo použijte vaše sekundární heslo a potvrďte.
  4. Vyberte Exchange ActiveSync.
  5. Uživatelské jméno změňte na učo@mail.muni.cz, server nastavte na outlook.office365.com
  6. Průvodce ukončete stiskem přihlásit.
  7. Podrobnější nastavení synchronizace: v systémovém nastavení → E-mail + účty klepnout na nově přidaný účet a upravit jeho chování. Můžete upravit název, kdy se mají stahovat nové položky ("při doručení položek" znamená ihned), jak staré zprávy se mají stahovat a které typy položek se mají synchronizovat.
  iOS
  1. Zvolte Nastavení → Pošta, kontakty, kalendáře → Účty (Přidat účet) → MS Exchange
  2. Vyplňte následující položky:
   E-mailová adresa: uco@mail.muni.cz
   Server: outlook.office365.com
   Doména: ponechte prázdné!
   Uživatel: vyplňte znovu vaši e-mailovou adresu
   Heslo: sekundární heslo

  Pro přístup k poště a kalendáři v O365 můžete použít oficiální aplikaci OWA dostupnou v Apple iTunes. Po stažení a spuštění aplikace zadejte svoje přihlašovací údaje do O365 (učo@mail.muni.cz, sekundární heslo) a přihlaste se. Po zobrazení hlášení, že nastavení nelze nalézt, vyberte možnost "rozšířené" a do pole server zadejte adresu outlook.office365.com.

  V případě přístupu přes mobilní zařízení může být v budoucnu vyžadováno bezpečnostní opatření např. zaheslování zařízení.

 13. Postupy pro stažení aplikace Skype for Business do počítače/mobilu.

  Pro stažení aplikace Skype for Business do počítače/mobilu postupujte následovně:
  Windows
  Klienta můžete stáhnout na této adrese https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx. Pokud máte nainstalován MS Office 2016 či novější, tak Skype for Business je již jeho součástí.

  Android
  Vstupte do Google Play a vyhledejte si aplikaci Skype for Business for Android.

  iPhone (iPad)
  1. Vstupte do App Store a vyhledejte aplikaci Skype for Business.
  2. Klikněte na tlačítko "Free (Zdarma)" → zvolte možnost "Install" → Vyplňte vaše App Store Apple ID a heslo. Ikonka aplikace se vám zobrazí na ploše a začne se instalovat.
  3. Po dokončení instalace můžete aplikaci spustit.

 14. Připojení k poště v Microsoft Office 365 prostřednictvím protokolu IMAP/POP/SMTP.

  Pro nastavení služby použijte následující údaje. Přihlašovací údaje jsou stejné jak do O365.
  IMAP
  Server: outlook.office365.com
  Port: 993
  Zabezpečení spojení: SSL/TLS
  POP
  Server: outlook.office365.com
  Port: 995
  Zabezpečení spojení: SSL/TLS
  SMTP
  Server: smtp.office365.com
  Port: 587
  Zabezpečení spojení: TLS

 15. Jak přesunu poštu z Microsoft Office 365 zpět do pošty v ISu?

  Pro přesun je nutné mít oba mailboxy na jednom místě a poté přesunout obsah z jednoho do druhého. Pro tyto účely lze využít jednoho z poštovních desktopových klientů, jednotlivé kroky jsou popsány níže.

  Thunderbird (TB)
  1. Přidáme ISový mailbox
   • V nástrojové liště TB klikneme na Tools → Account Settings → Account Actions (vlevo dole) → Add Mail Account.
   • Proklikáme průvodce přidání mailboxu dle Nápovědy k Poště.
  2. Přidáme O365 mailbox
   • Stejný postup jako v případě přidání ISové pošty, jen pro nastavení použijeme návod pro připojení O365 mailboxu prostřednictvím protokolu IMAP.
    Pozn.: při pojmenování mailboxu doporučujeme přidat příponu O365 pro snadné odlišení.
  3. Přesuneme e-maily
   • V TB otevřeme O365 složku Inbox (Doručená pošta), označíme e-maily k přesunutí (můžeme i všechny pomocí CTRL + A) a přesuneme je tahem myši do odpovídající složky ISového mailboxu, stejně jako bychom přetahovali například soubory z jedné složky do jiné.

  [1] označené e-maily přetáhněte do mailboxu vlevo
  Outlook
  1. Přidáme ISový mailbox
   • V Outlooku klikneme na Soubor (File) vlevo nahoře → Přidat účet (Add Account).
   • Proklikáme průvodce přidání mailboxu dle Nápovědy k Poště.
  2. Přidáme O365 mailbox
   • Stejný postup jako v případě přidání ISové pošty, jen pro nastavení použijeme návod pro připojení O365 mailboxu prostřednictvím protokolu IMAP.
  3. Přesuneme e-maily
   • V Outlooku otevřeme O365 složku Doručená pošta (Inbox), označíme e-maily k přesunutí (můžeme i všechny pomocí CTRL + A) a přesuneme je tahem myši do odpovídající složky ISového mailboxu, stejně jako bychom přetahovali například soubory z jedné složky do jiné.

  [1] označené e-maily přetáhněte do mailboxu vlevo
  Pozor: V různých verzích klientů se může postup mírně lišit.

 16. Připojení k poště v Google Mail prostřednictvím protokolu IMAP/POP.

  Pro připojení prostřednictvím protokolu IMAP/POP postupujte následujícím způsobem:

  1. Otevřete webové rozhraní Google Mail.
  2. V pravé horní části obrazovky klikněte na ikonku ozubeného kolečka a vyberte položku Nastavení.

   [1] odkaz na nastavení služby Google Mail
  3. V otevřeném nastavení vyberte kartu "Stahování protokolem POP/IMAP.
  4. Vyberte přístup, který chcete pro výběr pošty používat (POP/IMAP) a vybraný přístup aktivujte.
  5. Klikněte na pokyny pro konfiguraci, v novém okně se otevře nápověda, která se vás zeptá na několik otázek souvisejících s nastavením a poté vám zobrazí údaje, které využijete při nastavení poštovních klientů (Thunderbird, MS Outlook a další).
  6. Vraťte se do okna s nastavením a uložte nastavení.
  7. Nastavte svého poštovního klienta dle pokynů získaných v bodě 5. Jako přihlašovací údaje použijte učo@mail.muni.cz a sekundární heslo.

  Doporučujeme zopakovat body 1–3 a zkontrolovat, že vybraná metoda přístupu k poště (POP/IMAP) je opravdu aktivovaná.

 17. Připojení na univerzitní Google účet prostřednictvím mobilních zařízení na platformě Android.

  V systémovém nastavení v sekci Účty zvolte Přidat účet → Google → existující účet. Údaje pro přihlášení jsou:
  E-mail: učo@mail.muni.cz
  Heslo: sekundární heslo


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2017 20:21, 17. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému