Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Metodika


Uživatelská podpora při využívání elektronického testování vč. testování skenováním.

e-technici

Pomoc s realizací pokročilých multimediálních otázek.

Servisní středisko pro e-learning

Nové trendy ve výuce a sdílení zkušeností vyučujících.

Open space konference