Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Uživatelská podpora e-learningu: e-technici

E-technici jsou zaměstnanci Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Pracoviště mají na fakultách MU, kde zajišťují uživatelskou podporu při využívání e-learningových agend IS MU a inovaci předmětů. Vyučující i studenti MU se na ně mohou s dotazy týkajícími se elektronické podpory výuky (e-learningu) v IS MU obracet osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Jakou podporu e-technik poskytne?

 • Tematický obrázek – vyslechnutí učitele
  Vyslechne učitelovu představu a navrhne vhodné řešení v IS MU.
 • Tematický obrázek – možnosti IS MU
  Seznámí s možnostmi e-learningu v IS MU.
 • Tematický obrázek – školení
  Zaškolí individuálně i hromadně do používání agend IS MU.
 • Tematický obrázek – dotazy studentů
  Odpoví na technické dotazy studentům (učitel se nemusí zabývat technickými dotazy).
 • Tematický obrázek – rada
  Poradí, na koho se obrátit s požadavkem týkajícím se e-learningu, ale nesouvisejícím přímo s IS MU.
 • Tematický obrázek – skenování
  Poskytne servisní pomoc při elektronickém zkoušení (skenování písemek, zkoušení v PC učebně).
 • Tematický obrázek – pruzkumy
  Pomůže zrealizovat anketu nebo průzkum v IS MU.
 • Tematický obrázek – vývojový tým
  Předá podnět vývojovému týmu.
Preferovaný kontakt
 • Na této adrese je zajištěna zastupitelnost v případě nepřítomnosti konkrétního e-technika.
 • Pro urychlení komunikace uveďte v e-mailu svoje učo a fakultu, na které studujete nebo pracujete.
 • Seznam e-techniků dle fakult je uveden níže.

Koordinátorka e-techniků

Mgr. Andrea Pavliňáková

Botanická 68a, 602 00 Brno, místnost B304

549 49 5241

Seznam e-techniků

logo Lékařská fakulta

Lékařská fakulta

Mgr. Ľuboš Kohút

UKB, Kamenice 5, budova A11, 2. patro, místnost 212

549 49 7937
549 49 7167

logo Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Mgr. Petra Baštářová

Arna Nováka 1, budova E, 3. patro, přístup přes informační pult v přízemí knihovny

549 49 6495

logo Právnická fakulta

Právnická fakulta

Mgr. Kateřina Drábková

Veveří 70, přízemí, místnost 021

549 49 3176

logo Fakulta sociálních studií

Fakulta sociálních studií

Václav Štefela

Joštova 10, budova FSS – CIKT, 2. patro, místnost 228

549 49 4386

logo Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta

Tatiana Kadlecová

Kotlářská 2, budova děkanátu, suterén, místnost 01-1011

549 49 6081

logo Fakulta informatiky

Fakulta informatiky

RNDr. Ing. Lucie Pekárková

Botanická 68a, budova B, 3. patro, místnost B301

549 49 5871

logo Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Mgr. Jan Šplíchal

Poříčí 9, budova A, místnost 01026

549 49 7105
549 49 5266

logo Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií

Mgr. Ľuboš Kohút

UKB, Kamenice 5, budova A33, místnost 117

549 49 7167
549 49 7937

logo Ekonomicko-správní fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Jiří Bartoš

Lipová 41a, přízemí, místnost 005

549 49 1773


E-technici se v letech 2012–2015 podíleli na realizaci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení. Projekt byl zaměřen na tvorbu interaktivních a multimediálních opor pro výuku (výukové pomůcky, weby, animace, schémata, el. testy a e-learningová podpora v IS MU), na vzdělávání pracovníků MU v oblasti ICT a el. správy studia v IS MU. V letech 2009–2012 se podíleli na realizaci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT. Oba projekty byly spolufinancovány z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.


Uživatelská podpora Informačního systému MU

Podpora při využívání e-learningových agend IS MU a inovaci předmětů.

e-technici

Pomoc pracovníkům univerzity ve zvyšování úrovně využívání IS MU.

IS-technici

Asistence při přípravě nebo vylepšení studijních materiálů se zaměřením na multimédia.

Servisní středisko pro e-learning