Přihlášení do IS MU

Servisní středisko je součást uživatelské podpory Informačního systému Masarykovy univerzity. Jedná se o celouniverzitní pracoviště, jehož cílem je pomoci pedagogům připravit nebo vylepšit studijní materiály s multimédii. Služby jsou při splnění podmínek pro vyučující MU zdarma. Stačí nastínit představu a domluvit se s technikem na podrobnostech. Dle individuálních potřeb zpracovává středisko drobná i rozsáhlejší díla. Obvyklou poptávku tvoří tvorba studijních webů, elektronických publikací včetně verzí pro mobilní zařízení, animací, multimediálních odpovědníků, natáčení videa či zpracování schémat.

Ukázky zpracovaných multimédií

Služby Servisního střediska

Preferovaný kontakt

Pracoviště

O podrobnostech spolupráce se typicky domluvíme při návštěvě u Vás na pracovišti, nicméně po předchozí domluvě nás můžete zastihnout na našem pracovišti.

Fakulta informatiky MU, Botanická 554/68a, budova B, 3. patro, místnosti B313 a B314


Koordinátorka s-techniků

Mgr. Jitka Daňková

Botanická 68a, 602 00 Brno, místnost B313

Tým Servisního střediska

Mgr. Jitka Daňková

Hlavní zaměření: koordinace činností servisního střediska.

Mgr. Marek Stehlík

Hlavní zaměření: tvorba pokročilých prezentací, tutoriálů a odpovědníků, tvorba interaktivních animací.

Mgr. Filip Daněk

Hlavní zaměření: pořízení a zpracování videa a fotografií, tvorba webů, design a korektury.

Jiří Boček

Hlavní zaměření: zpracování audia, tvorba interaktivních PDF, TeX.

Mgr. Markéta Pešová

Hlavní zaměření: design, zpracování schémat, kresba, pořízení a zpracování fotografie.

Mgr. Adam Muras

Hlavní zaměření: zpracování 2D animací, tvorba webů a schémat, publikace pro mobilní zařízení.

Bc. Lenka Michalková

Hlavní zaměření: zpracování 3D animací, tvorba schémat, pořízení a zpracování videa.

Bc. Peter Gamboš

Hlavní zaměření: pořízení a zpracování videa, korekce obrazových dat.

Tomáš Štambera

Hlavní zaměření: tvorba webů, publikace pro mobilní zařízení, UX.


Uživatelská podpora Informačního systému MU

Podpora při využívání e-learningových agend IS MU a inovaci předmětů.

e-technici

Pomoc pracovníkům univerzity ve zvyšování úrovně využívání IS MU.

IS-technici

Asistence při přípravě nebo vylepšení studijních materiálů se zaměřením na multimédia.

Servisní středisko pro e-learning