Přihlášení do IS MU

Vyučujícím, kteří se zajímají o problematiku e-learningu a multimédií ve výuce, zasíláme e-mail s novinkami, zajímavostmi, odkazy.

Pokud chcete tyto novinky také dostávat, napište nám na servistech@fi.muni.cz, zařadíme váš e-mail z IS MU do seznamu příjemců newsletteru.


2016
Červenec 1
 • Inspirace

  Jsou zveřejněny videozáznamy přednášek a panelové diskuze z letošního ročníku Open space konference o e-learningu IS MU. Stěžejní příspěvky naleznete přímo na stránce věnované videu ve výuce: http://is.muni.cz/elportal/metodika/video/, všechny příspěvky potom na stránkách konference: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/osk2016/index.html

 • Na studium medicíny se lze připravit on-line. Vyučující Lékařské fakulty vytvořili v IS MU tři plně e-learningové kurzy v angličtině – chemii, biologii a fyziku, které uchazečům pomohou s přípravou na přijímací zkoušky. Kromě klasických výkladů a studijních materiálů, obsahují kurzy tzv. "problémy k řešení", procvičovací testy i diskusní fóra. Kurzy jsou prodávány přes Obchodní centrum. Více informací: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20160118_kurzy

 • Novinky

  Spuštěno přihlašování na další ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Tématem dalšího ročníku bude Aktivizace studentů. Web konference: http://elportal.cz/osk2017

 • Byla zveřejněna nová aplikace Průzkumy, která slouží k vytváření dotazníků a anket nejen pro uživatele v IS MU, ale i mimo něj. Více informací: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20160429_pruzkumy

 • Vyučující mají k dispozici nový typ skenovací písemky pro krátké testy. Na jednom listu papíru je zároveň zadání i odpovědní formulář. Výsledkem je jednodušší příprava i více ekologický tisk. Více: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20160301_skenovani

2016
Únor 8
 • Inspirace

  Dovolujeme si Vás pozvat dne 17. února na 6. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, nad níž převzal záštitu rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Letošní ročník je zaměřený na video ve výuce a koná se na Fakultě informatiky MU. Více informací a přihlašování naleznete na stránkách konference: http://elportal.cz/osk2016/

 • Byla zveřejněna nová publikace Pohyby v kloubech. Jednotlivé pohyby jsou demonstrovány na videu za pomoci figuranta a následně na počítačovém modelu kostry. Materiál je přístupný nejen online, ale i ke stažení ve formě e-knihy. Více: http://is.muni.cz/elportal/?id=1316731

 • Novinky

  Nově lze do interaktivních osnov IS MU vkládat PDF soubory tak, že si je studenti mohou číst přímo v osnově, aniž by soubor museli stahovat a spouštět zvlášť. Funkce je přístupná v editačním režimu interaktivní osnovy v záložce "Text" pod "Vložit PDF".

 • Bodování a hodnocení příspěvků v diskuzních fórech lze nyní zveřejnit přímo i studentovi. Více informací o doplněné funkci je sepsáno v nápovědě: http://is.muni.cz/help/komunikace/diskuse#k_diskuse_bodovani

2015
Říjen 21
 • Novinky

  Byla spuštěna nová verze Elportálu (http://is.muni.cz/elportal/). Vzhled respektuje aktuální vývoj a technologické trendy v oblasti webového designu. Informace, které návštěvníci hledali nejčastěji, jsou nyní snáze dostupné a o novinkách jsou informováni na každé stránce Elportálu.

 • Publikace ve formátu pro mobilní zařízení a tablety, tzv. e-knihy, jsou na Elportále vyčleněny do samostatné sekce (http://is.muni.cz/elportal/studovna/e-knihy) a je přidána možnost vyhledávat pouze v publikacích, které obsahují i formát e-knihy. Uživatelé těchto moderních zařízení se k elektronickým výukovým publikacím dostanou cestou tzv. poliček s knihami, na které jsou zvyklí. Všechny zveřejněné výukové publikace získaly jednotný vzhled díky novým obálkám.

 • Inspirace

  Nová agenda Katalog e-learningu (http://is.muni.cz/elportal/katalog/) slouží k inspiraci vyučujících a ukazuje, jak excelentní výstupy učitelé pro studenty připravují. Obsahuje prezentace jednotlivých předmětů na Masarykově univerzitě, které používají e-learning, multimédia a zajímavé interaktivní prvky ve výuce. K dnešnímu dni je v katalogu 254 předmětů a další postupně přibývají. Na adrese elportal@fi.muni.cz uvítáme tipy na doplnění dalších zajímavých předmětů vyučovaných na Masarykově univerzitě.

2015
Květen 25
 • Novinky

  Odevzdané úkoly si mohou učitelé jednoduše číst na svém počítači či mobilním zařízení díky nové službě ownCloud. Služba udržuje stejné verze souborů mezi IS MU a počítačem učitele, přístup k souborům je pohodlný. Více informací v textu: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20150513_owncloud (případně pro ukázku, jak služba funguje, kontaktujte etech@fi.muni.cz)

 • Oblíbené Ikonky pro výuku byly začleněny přímo do agendy Interaktivní osnovy. Při editaci textu se nad HTML editorem zobrazuje odkaz "Vložit ikonku". Následně lze vybírat ikonky ze tří velikostí a dvou formátů. Přehled všech ikonek naleznou vyučující na webu http://is.muni.cz/do/rect/el/ikony/index.html

 • Ve statistice poznámkových bloků může nově vyučující identifikovat jednotlivé studenty. Při zobrazení tabulky s pořadím nebo se statistikou bodů se vyučujícímu po najetí myší na body zobrazí seznam studentů, kteří dané body získali. Textovou informaci o studentech lze doplnit o fotografie, pokud vyučující zvolí "Zapnout zobrazování fotografií".

 • Rozšířili jsme možnosti kopírování studijních materiálů. Obvyklé bylo kopírovat celou adresářovou strukturu včetně souborů (studijních materiálů, testů apod.), s výjimkou odevzdaných úkolů v odevzdávárnách z předchozího semestru. Na přání vyučujících lze nově zkopírovat jen adresářovou strukturu, tj. pouze složky (prázdné), nikoli soubory. Více informací: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20150325_materialy

 • Inspirace

  Do sekce Ukázky multimédií a interaktivních objektů jsme přidali nové výukové publikace, animace, slovníky i interaktivní prvky. Ukázky jsme rozmístili do galerií, přidali odkazy na verze pro mobilní zařízení a ohlasy vyučujících. Stránka ukázek: http://is.muni.cz/elportal/zakazky/index.pl

2015
Březen 30
 • Novinky

  Na četné podněty vyučujících byl rozšířen nástroj Obtížnost v kostce o nové možnosti nastavení a zobrazení zadání otázek. Nyní lze generovat i tabulku, která obsahuje jen otázky z určitých sad či otázky s určitou škálou úspěšnosti. Odkaz na nástroj (autentizováno): https://is.muni.cz/auth/do/rect/el/nastroje/obtiznost/index.html

 • S-technici tvoří výukové publikace a učebnice i ve formátu vhodném pro tablety, mobilní zařízení či čtečky knih. Nově zpracují publikace do formátu EPUB i včetně video souborů, animací či matematických znaků. V případě zájmu o převedení starších učebnic a materiálů je možné kontaktovat techniky na adrese servistech@fi.muni.cz

 • Zveřejnili jsme fotogalerii, prezentace i postery z letošního ročníku Open space konference o e-learningu IS MU. Vše je k dispozici na stránkách konference: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/osk2015/index.html

 • Ve zkouškových odpovědnících lze nyní zvolit vlastní barvu kontrolního pruhu. Více informací: http://is.muni.cz/blog/ismu_denicek/55453910

 • Inspirace

  V poslední době jsme aktualizovali animace v publikaci Metodický materiál k výuce první pomoci, které zobrazují správný postup kardiopulmonální resuscitace i včetně náhledu na kostru a vnitřní orgány. Ukázka: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js14/prvni_pomoc/web/pages/02a_bezdvedomi.html#materialy

2015
Únor 2
 • Inspirace

  Dovolujeme si Vás pozvat 11. února na na 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, nad níž převzal záštitu rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Letošní ročník je zaměřený na elektronické zkoušení a koná se na Fakultě informatiky MU. Více informací a přihlašování naleznete na stránkách konference: http://elportal.cz/osk2015/

 • V poslední době jsme zpracovali publikaci Průvodce personální psychologií, kde je kromě výukového textu a tematických fotografií i několik interaktivních cvičení. Ukázka: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js14/pers_psych/web/pages/03-zivotopis.html

 • Novinky

  Odpovědníky byly rozšířeny o možnost exportu odpovědí. Zobrazení na obrazovce, výstup do textového souboru i formátů například pro Excel umožní vyučujícím statistické zpracování dat. Více informací v článku: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20141208_export

 • Zkušební termíny si nyní mohou učitelé exportovat i do svých do kalendářových aplikací v mobilních zařízeních nebo např. do Kalendáře Google. Více informací v článku: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20141001_export

 • V souhrnných informacích o studentovi se nově zobrazují jeho odevzdané soubory v Odevzdávárnách. Vyučující lépe najdou odevzdané práce konkrétního studenta bez ohledu na strukturu složek. Podrobněji: http://is.muni.cz/blog/ismu_denicek/50069052

2014
Červen 26
 • Novinky

  Vyučující mají k dispozici novou verzi Microsoft Office 365 v IS MU například pro vytváření prezentací online či jako úložiště pro dokumenty. Více informací v článku: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20140129_office

 • Bylo zveřejněno PDF případových studií realizovaných výukových pomůcek v projektu e-techniků a s-techniků. Vyučující se mohou inspirovat, jaké multimediální pomůcky využívají ve výuce jejich kolegové. Naleznete jej na adrese: http://is.muni.cz/do/rect/el/promo/pripadove-studie.pdf

 • Inspirace

  V poslední době jsme zpracovali Interaktivní mapu pro lidská práva (HRIM), která přehledně prezentuje zeměpisné oblasti působnosti základních nástrojů na ochranu lidských práv. Ukázka: http://hrim.law.muni.cz/

2013
Prosinec 2
 • Novinky

  Dnešním dnem je zveřejněna nová aplikace Rozpisů témat. Stávající aplikace již nebude k dispozici. Změny spočívají v rozšíření funkcionality aplikace a ve zlepšení uživatelského rozhraní. Více informací se můžete dozvědět v Průvodci k této aplikaci: https://is.muni.cz/auth/pruvodce/rozpisy/index/10

 • Aplikace Odpovědníky je opatřena dalším bezpečnostním prvkem pro znesnadnění podvádění. Při vyplňování testu (i následně během prohlídky) je u každé otázky zobrazena identita studenta, který test skládá (prohlíží). Toto opatření znesnadňuje anonymní šíření snímku obrazovky s otázkami např. na studentských serverech. Snadno se totiž pozná, kdo kopii obrazovky vytvořil a otázky bez svolení učitele nebo autora na internetu zveřejnil.

 • Na četné žádosti vyučujících byl vytvořen nástroj na tvorbu tzv. Drag and drop otázek neboli otázek s přetahováním prvků. Kromě přetahování umožňuje také přípravu otázek s doplňování textu vepisováním a výběrem z roletky. Nástroj lze vyzkoušet na adrese: http://is.muni.cz/do/rect/el/nastroje/drag_and_drop_e/drag_drop.html

 • K předmětové anketě si nyní mohou vyučující přidat vlastní instrukce s popisem, jaká zpětná vazba by je od studentů nejvíce zajímala. Více informací v článku: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20130923_instrukce

 • Inspirace

  Dovolujeme si Vás pozvat 12. 2. 2014 na další ročník Open space konference o e-learningu IS MU, tentokrát s podtitulem 10 let e-learningu v ISu. Můžete se těšit na prezentace vyučujících s dlouholetými zkušenostmi s e-learningovými nástroji, kteří Vám přiblíží důležité aspekty elektronické podpory výuky, potřebnou časovou investici a vyhodnocení přínosu vč. zpětné vazby od studentů. Více informací najdete na stránkách konference: http://elportal.cz/osk2014

 • V poslední době jsme zpracovali publikaci Závodivé pohybové aktivity a činnosti, která obsahuje zásobník jednotlivých her včetně video ukázek a schémat. Ukázka: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js13/pohyb/web/pages/zasobnik.html

2013
Září 5
 • Inspirace

  Dovolujeme si Vás pozvat 11. 9. na Open space konferenci o e-learningu IS MU, nad níž převzal záštitu rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Ukázky z děl vyučujících, workshopy i nezávazné popovídání u kávy a koláčků – to je na programu konference. Více informací a přihlašování naleznete na stránkách konference: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/11_09_2013/index.html

  V poslední době jsme zpracovali zajímavé zobrazení preparátů OlyVIA do interaktivního embryologického atlasu člověka. Ukázka: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js13/atlas/web/OlyVIA_viewer.html

 • Novinky

  V odpovědnících mohou nyní učitelé u otázek s volnou odpovědí nastavit počítání znaků nebo slov. Lze tak limitovat příliš povídavé studenty nebo naopak doporučit minimální počet znaků nebo slov. Obdobnou funkci mohou učitelé využít i v tematickém diskusním fóru, více podrobností v textu: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20130715_pocitani

 • Služby Google Apps a Microsoft Office 365 jsou nyní přístupné prostřednictvím univerzitních účtů všem uživatelům IS MU. Učitelé mohou například vložit studentům Google kalendář do interaktivní osnovy, zpřístupnit PDF k interaktivnímu prohlížení či vytvořit tematickou mapu do výuky. Více informací především o možnostech Google Apps zazní na workshopu Open space konference 11. 9. (pozvánka viz výše). Čtěte také v textu: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20130122_extservices

 • Problematika správného a zákonného používání části děl jiných autorů ve výuce je stále velmi aktuální, což znamená, že vyučující řeší opakovaně další nové otázky. Snažíme se pomoci a k novým dotazům zveřejňujeme aktuální vyjádření Právního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity. Čtěte doplněnou stránku http://is.muni.cz/elportal/a_zakon/faq.pl

2013
Leden 16
2012
Duben 30
2012
Únor 13
2011
Listopad 8
2011
Září 12
 • Dovolujeme si Vás pozvat 15.9. na Open space konferenci o e-learningu IS MU, nad níž převzal záštitu rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Inspirace nejnovějšími technologiemi využívanými ve výuce, ukázky z děl vyučujících i nezávazné popovídání u kávy – to je na programu konference, stejně jako workshop i problematika aut. zákona či plagiátů. Více informací a  přihlašování naleznete na stránkách konference: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/15_09_2011/index.html

 • Sbírat od studentů domácí úkoly elektronicky by pro vyučující mělo být opět o něco jednodušší a přívětivější. Byla zveřejněna aplikace pro správu odevzdáváren, více informací čtěte: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20110623_odevzdavarny, http://is.muni.cz/help/komunikace/materialy#k_mat_odevzdavarna_zu

 • Byla nasazena nová verze HTML editoru, která nahradila technicky zastaralou starší verzi. Nový HTML editor naleznete v aplikacích Diskusní fóra, Vývěska, Interaktivní osnovy, Odpovědníky i ve správci souborů. Uživatelské rozhraní je jednodušší a přehlednější a nová verze je také výrazně rychlejší i bezpečnější.

  Uživatelské rozhraní editoru si lze upravit v: Systém -> Nastavení editoru HTML (http://is.muni.cz/auth/htmleditor/htmleditor_set.pl).

2011
Červen 20
 • Výukové publikace na Elportále mohou, pokud splní podmínky, mít nově vlastní ISBN identifikátor. Má-li autor zájem o přidělení identifikátoru ISBN, sdělí to v žádosti o zveřejnění publikace na Elportále. Zbytek už zařídí správci Elportálu ve spolupráci s Nakladatelstvím MU. Podmínky pro přidělení ISBN čísla jsou uvedeny na stránce: http://is.muni.cz/elportal/edicni-recenzni_pravidla.pl

 • Jak v tematických a předmětových disk. fórech v IS MU moderátor ukončí diskusi? Jednoduše. Uzamkne vlákno. Tato možnost byla doplněna do tematických a předmětových diskusních fór na základě uživatelského podnětu v Podnětovně. Více informací: http://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20110608_uzamykani

 • Učitel může v odpovědnících nově zadávat vyhodnocení splnění v procentech (např. pro splnění je nutno správně odpovědět 60 % otázek). Studentovi se nově zobrazí i informace o maximálním možném počtu bodů (např. celkem 38 bodů z maximálních 50).

 • Pro rychlé sepsání jednoduchých otázek a převod do odpovědníků může vyučující využít Převodník (http://is.muni.cz/elportal/nastroje/index.pl#prevodnik). Lze již převádět i otázky typu :a.

2011
Únor 23
 • Nedávno byla zveřejněna nová verze agendy Záznamník učitele. Aktualizace přináší řadu praktických novinek, na základě podnětů vyučujících byly realizovány pokročilé výběry studentů, filtry pro zobrazení informací o studentech, předvyplnění poznámkových bloků i možnosti exportů. Více podrobností se dozvíte v textu: http://is.muni.cz/info/nov_20101218_novy_ZU.pl. Na stejné adrese naleznete i odkaz na průvodce agendou.

 • Vyučující mohou oživit své interaktivní osnovy i texty ikonkami. Na informačním webu: http://is.muni.cz/do/rect/el/ikony/index.html je připravena sada ikonek ke stažení i návody pro vložení do materiálů. Pokud by nějaká ikonka scházela, stačí vznést v odkazovaném diskusním fóru námět na vytvoření.

 • Odpovědníky byly opět obohaceny o nové funkce. Oranžová barva nyní pomůže odlišit nezodpovězené otázky od těch špatně zodpovězených a obrázky ve skenovacích písemkách je nově možné tisknout i do PDF. Více informací o novinkách v odpovědnících naleznete v textu: http://is.muni.cz/info/nov_20101218_odpovedniky.pl

 • Nově je také možné zakázat znovu odpovídání na již zodpovězený odpovědník a to i v případech, kdy si student může sestavovat testy opakovaně. Studentům lze také povolit vidět v seznamu průchodů získané body, i když mají zakázáno nahlížet do zodpovězeného testu.

2010
Říjen 29
2010
Červen 06
 • K problematice autorského zákona, resp. použití děl jiných autorů ve výuce jsme psali již v roce 2008. Nově byly doplněny stránky o další dotazy, zejména z řad vyučujících. Tyto nové dotazy a odpovědi, které jsou připravovány s Právním odborem Rektorátu MU, naleznete dole na stránce Elportálu: http://is.muni.cz/elportal/a_zakon/faq.pl

 • Balíček návodů ušetří učiteli čas. Pro vyučující, kteří chtějí využívat výhod IS MU při správě studijních materiálů a nechtějí tomu věnovat víc jak 30 minut týdně, jsou na Elportále k dispozici stručné obrázkové návody. S jejich pomocí studentům během chvilky zveřejníte stud. materiály, otevřete odevzdávánu, zprovozníte el. test nebo anketu. Balíčky pro e-learning: http://is.muni.cz/do/1499/el/balicky/elportal_index.qwarp

 • Na některých fakultách se postupně objevují na obrazovkách krátké tipy pro uživatele IS MU, část z nich je věnována aplikacím pro podporu výuky. Tyto tipy můžete sledovat v blogu IS po kapkách: https://is.muni.cz/auth/blog/kapky?blog_kat=učitel

 • Na Elportále byla doplněna stránka Nástroje pro výuková multimédia: http://is.muni.cz/elportal/nastroje/. Nově můžete využívat nástroj pro generování kódu multimedií (GEM), nástroj pro vytvoření sady mnoha otázek podobného typu (Multiquest).

 • Vaše podněty v podnětovnách vývojový tým ISu postupně realizuje, již byla například do odpovědníků doplněna fotografie a učo odpovídajícího studenta – pomáhá učiteli ověřit identitu odpovídajícího. Také přibyla možnost nezobrazit správné odpovědi u nesprávně zodpovězených otázek – pro lepší didaktický efekt u procvičovacích odpovědníků. Vkládejte i nadále Vaše podněty do Podnětovny ISu pro učitele: https://is.muni.cz/auth/df/podnetovna_uci/

2009
Říjen 10
 • Máte zájem vkládat fotografie, audio soubory či videoukázky do Odpovědníků v IS MU a nevíte jak na to? Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU vytvořilo komplexní manuál Multimediální prvky v Odpovědníku IS MU shrnující práci s těmito multimediálními prvky. Manuál si prohlédněte na adrese: http://is.muni.cz/do/1499/el/nastroje/audioprehravac/navod.pdf

 • Na stránkách Elportálu byl zveřejněn rozcestník k aplikaci dril: http://is.muni.cz/elportal/nastroje/dril/
  Naleznete v něm videozáznam prezentace o drilu, stručného audioprůvodce, zkušenosti stávajících uživatelů a mnoho dalších užitečných informací.

 • Inspiraci a zkušenosti tvůrců multimediálních výukových pomůcek naleznete v případových studiích, které vznikly ve spolupráci s učiteli zapojenými do rozvojového projektu na podporu e-learningu v roce 2008.
  Ukázky multimediálních kurzů a pomůcek najdete na http://is.muni.cz/elportal/mmp2008/index.pl

 • Máte podněty na vylepšení e-learningových agend v IS MU, schází Vám nějaké funkce nebo by bylo vhodné některé změnit? Vkládejte své podněty do Podnětovny ISu pro učitele: https://is.muni.cz/auth/df/podnetovna_uci/
  V roce 2010 by se tým IS MU měl více věnovat vylepšení e-learningových agend a konkrétnější strategie se nyní rozhoduje dle Vašich podnětů.

 • Zejména pro vyučující FSpS je zaměřen informační letáček o možnostech tvorby 3D animace postavy: http://is.muni.cz/do/1499/el/promo/nabidka_3D_anim/index.html
  Inspirací může být i pro vyučující jiných fakult, 3D animace mohou lépe ukázat složité postupy či procesy. Možnosti začlenění hotové animace do výukových materiálů prezentuje doprovodný informační web: http://is.muni.cz/do/1499/el/promoweb/anim_web/index.html

 • Od 1. 9. 2009 jsou e-technici a s-technici hrazeni z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (na financování se podílí Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR). O našem tříletém projektu zaměřeném na plošnou inovaci předmětů v IS MU a na vzdělávání pracovníků MU čtěte na http://is.muni.cz/elportal/opvk22/index.pl.

2008
Červenec 07
 • Záznam prezentace multimediálních pomůcek a e-learningu na MU (24. dubna) můžete nalézt na adrese: http://is.muni.cz/elportal/prezentace/24_04_2008/index.pl
  Celý záznam byl pro Vás rozčleněn na části a opatřen popiskami, abyste si mohl lépe vyhledat jen část, která Vás zaujala již na prezentaci nebo Vám naopak unikla.

 • Video do výuky Vám nyní servisní středisko může zpracovat s navigačními texty k jednotlivým pasážím dle Vašeho určení. Informace o novém přehrávači videa s orientačními popisky naleznete zde: http://is.muni.cz/elportal/stech/zakazky/polcak/index.pl

 • Videozáznam ze semináře o autorském zákoně zpracovaný do webové prezentace (vedl JUDr. R. Polčák, PhD., 21. 2. 2007) se nachází zde: http://is.muni.cz/do/1499/el/seminare/index.html
  Můžete v něm nalézt vysvětlení principů autorského zákona a spoustu odpovědí na praktické dotazy vyučujících.

 • Inspiraci a zkušenosti tvůrců multimediálních výukových pomůcek najdete v případových studiích, které vznikly ve spolupráci s učiteli zapojenými do rozvojového projektu na podporu e-learningu v roce 2007. Ukázky multimediálních kurzů a pomůcek najdete na http://is.muni.cz/elportal/projekty/index.pl

2008
Listopad 11
 • Slovník pojmů Vám teď může servisní středisko zpracovat do interaktivní podoby i s vyhledáváním. Informace o této nové často žádané službě naleznete na adrese: http://is.muni.cz/elportal/stech/zakazky/minics_slovnik/

 • Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou prezentaci e-learningových kurzů a multimediálních pomůcek, kde Vám autoři a řešitelé rozvojového projektu 2008 předvedou své výsledky. Uvidíte kurzy a pomůcky, v nichž není nouze o animace, videa, audia a samoobslužné testy, které oživí výuku a doplní výklad učitele či skripta. http://is.muni.cz/elportal/promo/prezentace08.pl

 • Sekce "Elektronické výukové publikace" na Elportále (http://is.muni.cz/elportal/studovna.pl) byla inovována a dostála celé řady změn, byla přidána možnost vyhledávání publikací (např. podle klíčových slov), třídění publikací podle oborů nebo fakult. Zájemcům o publikování na Elportále z řad vyučujících MU se nyní nabízí možnost recenzního řízení, recenzované dílo je po zveřejnění na Elportále výrazně označeno jako "recenzováno".

 • Mezi nejčastější dotazy vyučujících patří otázky k autorskému právu. Proto jsme ve spolupráci s právním odborem Rektorátu MU zpracovali dokument k této problematice. Vysvětlující výklad i konkrétní otázky a odpovědi najdete na Elportálu v části "K přečtení" nebo přímým odkazem http://is.muni.cz/elportal/a_zakon/index.pl

 • Služba "Modernizace webové publikace Servisním střediskem" dostala novou aktualizovanou podobu. Kromě představení možností si zde vyučující může vybrat vzhled své budoucí publikace, a to z více jak 40 designů. http://is.muni.cz/do/1499/el/promoweb/index.html

 • Vyučující mají nyní možnost vybírat i ze vzorníku odpovědníků. Mohou si nechat sladit odpovědníky například s právě vytvářenou výukovou publikací. Více informací na stránce: http://is.muni.cz/elportal/stech/zakazky/vzornik_odp/


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logolink OP VK

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ