Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Ukázky multimédií a interaktivních objektů

Inspirujte se multimédii a interaktivními objekty, které si od Servisního střediska pro podporu e-learningu na MU nechali zpracovat jednotliví vyučující. V dokumentu případových studií můžete zjistit motivaci a postup inovace vybraných předmětů na univerzitě, v galeriích ukázek níže si přímo proklikejte jednotlivé publikace či učebnice. Publikace ve verzi pro tablety, čtečky knih a mobilní zařízení si zobrazíte v galerii ukázek pod ikonkou ePub.

Máte-li zájem o spolupráci, ozvěte se nám, prosím, e-mailem na servistech@fi.muni.cz, budeme vás kontaktovat a domluvíme se.

Případové studie realizovaných výukových pomůcek Schéma průběhu spolupráce vyučujících se Servisním střediskem pro e-learning na MU

Studijní weby a učebnice

Z různorodých podkladů připravujeme pro vyučující Masarykovy univerzity webové publikace, učebnice či sbírky příkladů. Obvykle obsahují pestrý multimediální obsah od obrázků přes videa, animace, rovnice, testy až po slovníky pojmů. Připravujeme je i včetně tiskové verze (PDF) a verze pro mobilní zařízení, tablety a čtečky knih (formát ePub), upravíme a aktualizujeme i vaše starší publikace. Obvyklým podkladem pro zpracování je obyčejný dokument z MS Word, multimediální obsah pomůžeme doplnit (fotografujeme, kreslíme schémata, zpracováváme animace, připravíme náročnější odpovědníky).


Animace

Znázorníme pomocí animace složité biochemické procesy, genetické křížení, ale také postup první pomoci či komplexní herní situace. Tvoříme animace podle nákresů učitele, slovního popisu či natočení děje.


Interaktivita

Vyučující Masarykovy univerzity jsou velmi kreativní a poskytují studentům různé interaktivní výukové pomůcky pro lepší pochopení probírané látky. Časté jsou interaktivní průchody programy a drilovací učebnice pro nástroj Dril v informačním systému (jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům).


Zpracování videa

Vkládáme dodané video ukázky do webů i publikací pro tablety a mobilní zařízení, přidáváme titulky, popisky, nákresy. Pro vyučující Masarykovy univerzity také natáčíme výukové filmy, operace, laboratorní postupy, terénní cvičení i zvané přednášky. Natáčení v exteriérech je limitováno určitou dojezdovou vzdáleností od města Brna. Dále zpracujeme a sestříháme i videozáznamy pořízené vyučujícími či digitalizujeme staré VHS kazety.


Slovníky, encyklopedie, digitální knihovny

Zpracováváme i rozsáhlé encyklopedie, slovníky pojmů či digitální knihovny dokumentů nebo pracovních listů s tematickým vyhledáváním.


Schémata, atlasy a fotogalerie

Kreslíme schémata, pořizujeme a zpracováváme fotografie a zařazujeme obojí do studijních materiálů vyučujícího. Schémata obvykle připravujeme pro prezentace v MS PowerPoint, fotografie zpracováváme do webových galerií nebo atlasů.