Přihlášení do IS MU


Servisní středisko je součást uživatelské podpory Informačního systému Masarykovy univerzity. Jedná se o celouniverzitní pracoviště, jehož cílem je pomoci pedagogům připravit nebo vylepšit studijní materiály s multimédii. Služby jsou při splnění podmínek pro vyučující MU zdarma.

Podmínky spolupráce
  • pracovníci střediska, tzv. s-technici, mohou spolupracovat pouze na přípravě výukových materiálů určených pro výuku na MU,
  • výsledky práce musí být přístupné studentům v IS MU1, dílčí nebo celé ukázky práce by měly být prezentovány na Elportále,
  • komunikace s vyučujícím se posílá na společnou e-mailovou adresu s-techniků (servistech@fi.muni.cz), kde je archivována,
  • o zakázkách vznikají stručné případové studie, kde se zveřejňují ilustrační ukázky, případně odkaz na dílo, pokud je dílo přístupné,
  • vyučující zodpovídá za to, že jím dodané podklady jsou v souladu s autorským zákonem2,
  • s-technici postupují v zakázkách výhradně v souladu s autorským zákonem2.


  • 1 Výjimku tvoří případ, ve kterém by mohlo dojít k porušení autorských práv, přístupová práva k dílu v IS MU budou potom nastavena pouze pro učitele.
  • 2 V případě nejasností se na nás obraťte, podklady zkonzultujeme.
  • Podmínky spolupráce platné pro starší období: 06/2012–05/2015, 06/2009–05/2012.
tematický obrázek – spolupráce na zakázce

Uživatelská podpora Informačního systému MU

Podpora při využívání e-learningových agend IS MU a inovaci předmětů.

e-technici

Pomoc pracovníkům univerzity ve zvyšování úrovně využívání IS MU.

IS-technici

Asistence při přípravě nebo vylepšení studijních materiálů se zaměřením na multimédia.

Servisní středisko pro e-learning