Přihlášení do IS MU

Zobrazené podmínky spolupráce jsou platné pro starší období. Aktuální podmínky spolupráce naleznete zde. ×

Servisní středisko je celouniverzitní pracoviště, jehož cílem je pomoci pedagogům připravit nebo vylepšit studijní materiály předmětů. Pracovníci střediska (s-technici) se podílejí na realizaci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR, proto je třeba vzít v úvahu tyto podmínky spolupráce:

  • výsledky práce e-techniků a s-techniků musí být přístupné studentům v IS MU 1, dílčí nebo celé ukázky práce by měly být prezentovány na Elportále,
  • výsledky práce e-techniků a s-techniků jsou vykazovány v projektu OP VK na MŠMT,
  • e-technici a s-technici nemohou spolupracovat na projektech, které jsou hrazeny z jiných zdrojů (grant, FRVŠ, aj.),
  • vyučující zodpovídá za to, že jím dodané podklady jsou v souladu s autorským zákonem 2,
  • komunikace s vyučujícím se posílá na společnou e-mailovou adresu techniků,
  • o zakázkách vzniknou nakonec stručné případové studie, kde se zveřejňují ilustrační ukázky či přímo odkaz na dílo, pokud je dílo přístupné,
  • zpracovaná díla musí obsahovat vizuální prvky (loga dle grafického manuálu) projektu OP VK,
  • e-technici a s-technici postupují v zakázkách jen v souladu s autorským zákonem.


Podmínky spolupráce platné pro období 06/2009–05/2012 jsou k dispozici zde.

  • 1 výjimku tvoří případ, ve kterém by mohlo dojít k porušení autorských práv, přístupová práva k dílu v IS MU budou potom nastavena pouze pro učitele
  • 2 v případě nejasností se na nás obraťte, podklady zkonzultujeme

logolink OP VK