Přihlášení do IS MU


Open space konference o e-learningu IS MU

Tradiční konference o e-learningu je pořádána pod záštitou rektora Masarykovy univerzity pravidelně již od roku 2011. Na konferenci vystupují odborníci a učitelé z řad Masarykovy univerzity s bohatými praktickými zkušenostmi z oblasti e-learningu. Účastníci konference mohou dále sdílet zkušenosti, konzultovat své problémy nebo se inspirovat na tematicky zaměřených „open space“ stanovištích.

 • 7. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – Aktivizace studentů
  Datum: 15. února 2017
  Srdečně Vás zveme na 7. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se uskuteční 15. února 2017. Aktuálně vybíráme přednášející a tvoříme program. Jakmile vše připravíme, budeme Vás informovat.
 • 6. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – Video ve výuce
  Datum: 17. února 2016
  6. ročník Open space konference o e-learningu IS MU věnované videu ve výuce se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Letošní ročník proběhne v prostorách Fakulty informatiky MU a je zaměřený na možnosti využití videa ve výuce, a to včetně autorskoprávních aspektů. Prezentovat budou odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti s tvorbou výukových videí, videotutoriálů nebo s nahráváním přednášek. Zazní také možnosti využití videa v IS MU. Konference poskytne i prostor pro sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci na „open space“ stanovištích, kde budou po celou dobu konference k dispozici pracovníci uživatelské podpory IS MU.
 • 5. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – Elektronické zkoušení
  Datum: 11. února 2015
  5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU věnované elektronickému zkoušení se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Letošní ročník proběhne v prostorách Fakulty informatiky MU a je zaměřený na teorii a metodologii testování studentů, vyhodnocování obtížnosti otázek a na praktické ukázky elektronického zkoušení v IS MU. Prezentovat budou odborníci na testování studentů a učitelé věnující se e-learningu. Konference Vám také poskytne prostor pro sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci na „open space“ stanovištích, kde Vám budou po celou dobu konference k dispozici pracovníci uživatelské podpory IS MU.
 • 4. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – 10 let e-learningu v ISu
  Datum: 12. února 2014
  4. ročník Open space konference o e-learningu IS MU věnované 10 letům e-learningu v ISu se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Netradičně bude probíhat 12. února 2014 v příjemných prostorách Fakulty sociálních studií MU a je výsledkem přání těch pedagogů, jimž nevyhovoval termín zářijový. Konference se soustředí zejména na praktické zkušenosti vyučujících, kteří zhodnotí svoji výuku z dlouhodobého pohledu používání e-learningových a multimediálních technologií nebo elektronického zkoušení, porovnají své začátky s odstupem několika let používání e-learningu ve výuce, posoudí časovou investici při přípravě/tvorbě a při rutinním provozu e-learningových kurzů nebo dílčích aktivit, vyhodnotí rozhodující přínos jak pro sebe, tak pro studenty, na základě zpětné vazby od studentů, nebo představí využití IT nástrojů ve výuce netradičním způsobem.
 • 3. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU
  Datum: 11. září 2013
  Pod záštitou doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, se 11. září bude konat již třetí ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Při přípravě letošního ročníku organizátoři vycházejí zejména z podnětů a návrhů, které účastníci po skončení minulého ročníku odeslali. Návštěvníci se mohou těšit na výrazné rozšíření nabídky workshopů, rozšíření tematických stanovišť o možnosti konzultace administrativních aplikací IS MU a v neposlední řadě i zábavně-poučný program v amfiteátru Atria.
 • 2. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU
  Datum: 13. září 2012
  Pod záštitou doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, se konal druhý ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Program konference zahrnoval prezentace vyučujících, kteří představili vytvořené e-learningové a multimediální studijní materiály. Samostatné bloky byly věnovány možnostem zabezpečení elektronického zkoušení a problematice autorského zákona. Účastníkům byla rovněž k dispozici tématická stanoviště a individuální zaškolení do e-learningových agend.
 • 1. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU
  Datum: 15. září 2011
  Pod záštitou doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, se konala Open space konference o e-learningu IS MU. Návštěvníci mohli navštívit 4 tematická stanoviště, některou z přednášek kolegů, kteří aktivně využívají e-learning ve výuce, přednášku na téma autorského zákona či praktický workshop s možností individuálního zaškolení.

Střípky z Open space konferencí

 • střípky z Open space konference
  Panelová diskuse na téma Video ve výuce, 6. ročník
 • střípky z Open space konference
  Prezentace: Užití cizího díla ve výuce, JUDr. Matěj Myška, Ph.D., 6. ročník
 • střípky z Open space konference
  Moderovaná diskuse: Zkoušení skenováním do IS MU, Mgr. Michal Bulant, Ph.D., Mgr. Marie Tomandlová, 5. ročník
 • střípky z Open space konference
  Konzultační stánek na téma multimédia, 2. ročník
 • střípky z Open space konference
  Prezentace: E-learning jako prostředek pro rozvoj testových dovedností, Mgr. Robert Helán, Ph.D., 4. ročník
 • střípky z Open space konference
  Moderovaná diskuse: Možnosti a bezpečnostní nastavení elektronického zkoušení u PC, RNDr. Petr Švenda, Ph.D., Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D., 5. ročník
 • střípky z Open space konference
  Prostor s občerstvením a konzultačními stánky, 4. ročník
 • střípky z Open space konference
  Workshop na téma MS PowerPoint, 1. ročník
 • střípky z Open space konference
  Registrace účastníků, 1. ročník
 • střípky z Open space konference
  Prezentace: Novinky v e-learningových agendách IS MU, RNDr. Patrícia Eibenová, 2. ročník
 • střípky z Open space konference
  Prezentace: Průzkumy – první zkušenosti z praxe, doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., 5. ročník
 • střípky z Open space konference
  Překvapení k 10 letům e-learningu v ISu, 4. ročník
 • střípky z Open space konference
  Úvodní slovo děkana Fakulty informatiky MU, prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., 5. ročník
 • střípky z Open space konference
  Z 6. ročníku byl pořízen video záznam, 6. ročník
 • střípky z Open space konference
  Občerstvení a prostor s tematickými stanovišti, 1. ročník

Starší prezentace

Konference o e-learningu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Konference o e-learningu Přírodovědecké fakulty MU

Datum: 17. září 2010
Pod záštitou proděkana pro informační a komunikační technologie prof. RNDr. Josefa Janyšky, DSc. se konala Konference o e-learningu Přírodovědecké fakulty. Na konferenci se představili především vyučující, kteří aktivně využívají e-learning ve výuce.

Stránky konference

Prezentace multimediálních pomůcek a e-learningu na MU

Prezentace multimediálních pomůcek a e-learningu na MU

Datum: 24. dubna 2008
Pokud chcete vědět, co učitelé v e-learningu používají, jak modernizovat výukový web, jak používat video, audio, obrázky či interaktivních cvičení či chcete poznat novinky v ISu.

Záznam prezentace

Tvorba multimediálních a interaktivních objektů na Masarykově univerzitě pro rapid e-learning.

Tvorba multimediálních a interaktivních objektů na MU pro rapid e-learning

Datum: 31. května 2007
Samonosná prezentace připravená na konferenci SCO 2007 ukazuje, jak začít s e-learningem či jak klást studentům multimediální otázky a zodpovídá na dotaz, k čemu má MU Elportál.

Spustit prezentaci