Přihlášení do IS MU

Open space konference o e-learningu IS MU

Tradiční konference o e-learningu je pořádána pod záštitou rektora Masarykovy univerzity pravidelně již od roku 2011. Na konferenci vystupují odborníci a učitelé z řad Masarykovy univerzity s bohatými praktickými zkušenostmi z oblasti e-learningu. Účastníci konference mohou dále sdílet zkušenosti, konzultovat své problémy nebo se inspirovat na tematicky zaměřených „open space“ stanovištích.

 • 12. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – Učíme prezenčně?
  Termín: 7. září 2022
  Ústředním tématem 12. ročníku konference je sdílení zkušeností s obnovením prezenční výuky po náročném období distanční výuky v důsledku pandemie covidu-19. Dozvíte se, jak různí vyučující obohacují prezenční výuku prvky z distanční výuky. Zprostředkujeme Vám dobrou praxi využití online nástrojů pro podporu aktivizace studentů přímo na hodinách a zkušenosti s praktickým řešením hybridní výuky.
 • 11. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – Výuka teď a potom
  Termín: 12. dubna 2021
  Ústředním tématem příspěvků 11. ročníku konference byla výuka teď a potom. Jak zajistit kvalitní výuku nejen v lavicích, ale i přes internet? Vyučující se podělili, jak velkou výzvu představovalo pro ně online zkoušení či jak přistupovali k elektronické komunikaci se studenty.
 • 10. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – Hodnocení
  Termín: 5. února 2020
  10. ročník Open space konference o e-learningu IS MU se zaměřil svými příspěvky na hodnocení studentů a poskytování zpětné vazby. Představeny byly způsoby udělování hodnocení, které se vyučujícím ve výuce osvědčily a co vše zohledňují ve výsledné známce. Dále praktické tipy, jak se vypořádat s hodnocením skupinových projektů i náhled na metody poskytování skutečně efektivní zpětné vazby.
 • 9. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – Online generace v lavicích
  Termín: 6. února 2019
  9. ročník Open space konference o e-learningu IS MU věnované se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Ústředním tématem příspěvků bude výuka současné generace studentů. Dozvíte se, s čím se vyučující u dnešních studentů musejí potýkat a v čem je výuka jiná než před lety. Nápady, jak k současné generaci přistupovat, co zkusit, co se osvědčilo, i o tom, jaká tato generace studentů vlastně je.
 • 8. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – E-learning smysluplně?
  Termín: únor 2018
  8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU věnované aktivizaci studentů se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Ústředním tématem příspěvků bude smysluplný e-learning. Dozvíte se, které e-learningové aktivity dávají ve výuce smysl vyučujícím z různých fakult a zda mají očekávaný efekt na studenty. Opět budou prezentovat odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe.
 • 7. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – Aktivizace studentů
  Datum: 15. února 2017
  7. ročník Open space konference o e-learningu IS MU věnované aktivizaci studentů se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Ústředním tématem příspěvků jsou výukové aktivity realizované vyučujícími, které mají podpořit průběžnou práci studenta během semestru. Dozvíte se například, zda je možné takové aktivity realizovat v předmětu se stovkami zapsaných studentů, co je metoda Peer instruction a s čím vyučujícímu pomůže technika. Hranici hlavního tématu konference překročíme v příspěvcích o nástrojích pro MOOC a kurzy pro veřejnost. Těšit se můžete na podrobnosti z provozu prvních e-learningových kurzů MU pro veřejnost a na novinky, díky kterým podobné online kurzy pro veřejnost nejsou jen fantazií.
 • 6. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – Video ve výuce
  Datum: 17. února 2016
  6. ročník Open space konference o e-learningu IS MU věnované videu ve výuce se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Letošní ročník proběhne v prostorách Fakulty informatiky MU a je zaměřený na možnosti využití videa ve výuce, a to včetně autorskoprávních aspektů. Prezentovat budou odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti s tvorbou výukových videí, videotutoriálů nebo s nahráváním přednášek. Zazní také možnosti využití videa v IS MU. Konference poskytne i prostor pro sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci na „open space“ stanovištích, kde budou po celou dobu konference k dispozici pracovníci uživatelské podpory IS MU.
 • 5. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – Elektronické zkoušení
  Datum: 11. února 2015
  5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU věnované elektronickému zkoušení se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Letošní ročník proběhne v prostorách Fakulty informatiky MU a je zaměřený na teorii a metodologii testování studentů, vyhodnocování obtížnosti otázek a na praktické ukázky elektronického zkoušení v IS MU. Prezentovat budou odborníci na testování studentů a učitelé věnující se e-learningu. Konference Vám také poskytne prostor pro sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci na „open space“ stanovištích, kde Vám budou po celou dobu konference k dispozici pracovníci uživatelské podpory IS MU.
 • 4. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU – 10 let e-learningu v ISu
  Datum: 12. února 2014
  4. ročník Open space konference o e-learningu IS MU věnované 10 letům e-learningu v ISu se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Netradičně bude probíhat 12. února 2014 v příjemných prostorách Fakulty sociálních studií MU a je výsledkem přání těch pedagogů, jimž nevyhovoval termín zářijový. Konference se soustředí zejména na praktické zkušenosti vyučujících, kteří zhodnotí svoji výuku z dlouhodobého pohledu používání e-learningových a multimediálních technologií nebo elektronického zkoušení, porovnají své začátky s odstupem několika let používání e-learningu ve výuce, posoudí časovou investici při přípravě/tvorbě a při rutinním provozu e-learningových kurzů nebo dílčích aktivit, vyhodnotí rozhodující přínos jak pro sebe, tak pro studenty, na základě zpětné vazby od studentů, nebo představí využití IT nástrojů ve výuce netradičním způsobem.
 • 3. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU
  Datum: 11. září 2013
  Pod záštitou doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, se 11. září bude konat již třetí ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Při přípravě letošního ročníku organizátoři vycházejí zejména z podnětů a návrhů, které účastníci po skončení minulého ročníku odeslali. Návštěvníci se mohou těšit na výrazné rozšíření nabídky workshopů, rozšíření tematických stanovišť o možnosti konzultace administrativních aplikací IS MU a v neposlední řadě i zábavně-poučný program v amfiteátru Atria.
 • 2. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU
  Datum: 13. září 2012
  Pod záštitou doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, se konal druhý ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Program konference zahrnoval prezentace vyučujících, kteří představili vytvořené e-learningové a multimediální studijní materiály. Samostatné bloky byly věnovány možnostem zabezpečení elektronického zkoušení a problematice autorského zákona. Účastníkům byla rovněž k dispozici tématická stanoviště a individuální zaškolení do e-learningových agend.
 • 1. ročník
  Open space konference o e-learningu IS MU
  Datum: 15. září 2011
  Pod záštitou doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, se konala Open space konference o e-learningu IS MU. Návštěvníci mohli navštívit 4 tematická stanoviště, některou z přednášek kolegů, kteří aktivně využívají e-learning ve výuce, přednášku na téma autorského zákona či praktický workshop s možností individuálního zaškolení.

Střípky z Open space konferencí

 • střípky z Open space konference
  Průběžné testy ve výuce – přednáška přes Skype, 7. ročník
 • střípky z Open space konference
  Panelová diskuse na téma Video ve výuce, 6. ročník
 • střípky z Open space konference
  Prezentace: Užití cizího díla ve výuce, JUDr. Matěj Myška, Ph.D., 6. ročník
 • střípky z Open space konference
  Moderovaná diskuse: Zkoušení skenováním do IS MU, Mgr. Michal Bulant, Ph.D., Mgr. Marie Tomandlová, 5. ročník
 • střípky z Open space konference
  Konzultační stánek na téma multimédia, 2. ročník
 • střípky z Open space konference
  Prezentace: E-learning jako prostředek pro rozvoj testových dovedností, Mgr. Robert Helán, Ph.D., 4. ročník
 • střípky z Open space konference
  Moderovaná diskuse: Možnosti a bezpečnostní nastavení elektronického zkoušení u PC, RNDr. Petr Švenda, Ph.D., Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D., 5. ročník
 • střípky z Open space konference
  Prostor s občerstvením a konzultačními stánky, 4. ročník
 • střípky z Open space konference
  Workshop na téma MS PowerPoint, 1. ročník
 • střípky z Open space konference
  Registrace účastníků, 1. ročník
 • střípky z Open space konference
  Prezentace: Novinky v e-learningových agendách IS MU, RNDr. Patrícia Eibenová, 2. ročník
 • střípky z Open space konference
  Prezentace: Průzkumy – první zkušenosti z praxe, doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., 5. ročník
 • střípky z Open space konference
  Překvapení k 10 letům e-learningu v ISu, 4. ročník
 • střípky z Open space konference
  Úvodní slovo děkana Fakulty informatiky MU, prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., 5. ročník
 • střípky z Open space konference
  Z 6. ročníku byl pořízen video záznam, 6. ročník
 • střípky z Open space konference
  Občerstvení a prostor s tematickými stanovišti, 1. ročník

Starší prezentace

Konference o e-learningu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Konference o e-learningu Přírodovědecké fakulty MU

Datum: 17. září 2010
Pod záštitou proděkana pro informační a komunikační technologie prof. RNDr. Josefa Janyšky, DSc. se konala Konference o e-learningu Přírodovědecké fakulty. Na konferenci se představili především vyučující, kteří aktivně využívají e-learning ve výuce.

Stránky konference

Prezentace multimediálních pomůcek a e-learningu na MU

Prezentace multimediálních pomůcek a e-learningu na MU

Datum: 24. dubna 2008
Pokud chcete vědět, co učitelé v e-learningu používají, jak modernizovat výukový web, jak používat video, audio, obrázky či interaktivních cvičení či chcete poznat novinky v ISu.

Záznam prezentace

Tvorba multimediálních a interaktivních objektů na Masarykově univerzitě pro rapid e-learning.

Tvorba multimediálních a interaktivních objektů na MU pro rapid e-learning

Datum: 31. května 2007
Samonosná prezentace připravená na konferenci SCO 2007 ukazuje, jak začít s e-learningem či jak klást studentům multimediální otázky a zodpovídá na dotaz, k čemu má MU Elportál.

Spustit prezentaci