Přihlášení do IS MU

Video je již běžnou součástí výuky na Masarykově univerzitě. V IS MU se nachází už více než 70 000 výukových videí a celkový počet jejich zhlédnutí se pohybuje v řádech stovek tisíc ročně. V různé podobě jsou videoukázky součástí interaktivních osnov, elektronických testů či učebnic. Samotní studenti odevzdávají video úkoly, přidávají videa do diskusních fór nebo natáčí krátké výstupy a prezentace. Vyučující pro studenty hledají cesty, jak jim zprostředkovat významné či nedostupné události. Pomocí videí tak mohou studenti sledovat on-line vzácný operační zákrok na sále, poslechnout si rodilého mluvčího v cizím jazyce nebo vidět záznamy z přednášek exkluzivních hostů. Videa slouží mnoha způsoby pro zpětnou vazbu studentům, a to nejen v oblasti jazykových předmětů nebo prezentačních dovedností. Dochází také k častému propojení videí a animací, kdy si díky názorným animacím s průhledem lidské kostry ve spojení s reálnými videoukázkami pohybu studenti prohlubují znalosti o jednotlivých kloubech, dozvídají se jak správně resuscitovat s ohledem na kostru a vnitřní orgány, procvičují si pojmy z genetiky nebo zjišťují, jaké nejčastější chyby dělají hráči badmintonu a jak jim předcházet.

Při takovém masovém využívání přichází vhodná chvíle na inspiraci praktickými poznatky využití této technologie kolegy z podobných či odlišných oborů a na diskusi o metodice a konkrétních formách využití ve výuce a kladech a záporech některých forem využití videa ve vzdělávání na vysoké škole. Stále diskutované a aktuální jsou i otázky autorskoprávní problematiky ve vztahu k užití videa ve výukových materiálech. Právě tímto směrem se ubíral 6. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, ze kterého Vám níže předkládáme videozáznam vybraných příspěvků i panelové diskuse a také doprovodné postery.

V IS MU se nachází více než 70 000 výukových videí…
Propojení reálného videa s animací
…díky názorným animacím s průhledem lidské kostry ve spojení s reálnými videoukázkami studenti prohlubují znalosti o kloubech…
Záznam operace

Video ve výuce

Open space konference o e-learningu IS MU: Video ve výuce, 17. února 2016

Šestý ročník konference konané pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. byl zaměřen na možnosti využití videí ve výuce a to včetně autorskoprávních aspektů. Na konferenci vystoupili vyučující a odborníci z Masarykovy univerzity. Vybíráme zde přednášky relevantní k metodice užití videa ve výuce, záznamy ostatních přednášek z konference naleznete na stránkách OSK 2016.

Video ve výuce na MU

Mgr. Jitka Daňková

Panelová diskuse na téma Video ve výuce

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Mgr. Kateřina Hošková
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.

Moderátor: Vašek Štefela

O přednášejících

Užití cizího díla ve výuce

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Obsah:
Dílo a práva k němu
Užití cizího díla
Smluvní
Bezesmluvní
Volné
Často kladené otázky

Další informace

Uživatelská podpora IS MU pro video ve výuce

Podpora při využívání e-learningových agend IS MU a inovaci předmětů. E-technici Vám poradí, jak videa vkládat do interaktivních osnov, odpovědníků a diskusních fór a jak je efektivně využít při výuce.

e-technici

Asistence při přípravě nebo vylepšení studijních materiálů se zaměřením na multimédia. Pracovníci Servisního střediska Vám pomohou nebo poradí s kompletním zpracováním videí od jejich natočení až po začlenění do výukových materiálů.

Servisní středisko pro e-learning

Nové trendy ve výuce a sdílení zkušeností vyučujících. Na konferenci vystupují odborníci a učitelé z řad Masarykovy univerzity s bohatými praktickými zkušenostmi z oblasti e-learningu.

Open space konference