doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

učo 102870
Docent ÚPT PrF MU
Místnost 324B
Veveří 70
Brno — 4. nadzemní podlaží