Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ZAHRÁDKA, Pavel, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Petr SZCZEPANIK, Ivan DAVID, Jitka PAVLIŠOVÁ, Lucie VELFLOVÁ a Lucie ZELENÁ. Dopad epidemie nemoci COVID-19 na distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu: hudba, film a divadlo. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 129 s.
 2. MYŠKA, Matěj, Pavel KOUKAL, Zuzana VLACHOVÁ a Ondřej WOZNICA. Liability of Hosting ISPs: the Czech Perspective. In Szostek, Dariusz; Załucki, Mariusz. Internet and New Technologies Law: Perspectives and Challenges. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2021. s. 393-404. ISBN 978-3-8487-8307-6. doi:10.5771/9783748926979.
 3. MYŠKA, Matěj. Právní povaha výjimek a omezení autorského práva. In Kateřina Ronovská, Bohumil Havel, Petr Lavický a kol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám: Základní otázky života, práva a vůbec ...! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 717-744. Spisy Právnické fakulty, Masarykovy univerzity, Edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1.
 4. MYŠKA, Matěj a Zdeněk KUČERA. Unfair competition, copyright law and safe harbour. 2021.
 5. MYŠKA, Matěj. Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí. In Online kolokvium Ústavu státu a práva AV ČR: Autorské právo v prostředí digitálních sítí. 2021.
 6. 2020

 7. POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALOMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES a Jan TULÁČEK. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 864 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 8. MYŠKA, Matěj a Dominika COLLETT. Právní analýza digitalizace audiovizuálního kulturního dědictví. Brno: Ministerstvo kultury České republiky; Státní fond kinematografie; Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 2020. 62 s. 1.0.
 9. KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA, Helena PULLMANNOVÁ, Terezie VOJTÍŠKOVÁ a Jan ZIBNER. Právo duševního vlastnictví. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
 10. ZIBNER, Jan a Matěj MYŠKA. Školní dílo: § 60. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 489-499. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 11. MYŠKA, Matěj. Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 336 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-842-3.
 12. MYŠKA, Matěj. Výjimky a omezení práva autorského: § 29-35. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 270-344. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 13. MYŠKA, Matěj a Petr PRCHAL. Výjimky a omezení práva autorského: § 36. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 345-349. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 14. MYŠKA, Matěj a Jan ZIBNER. Výjimky a omezení práva autorského: § 38e - 38f. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 382-389. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 15. MYŠKA, Matěj. Výjimky a omezení práva autorského: § 38g-39. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 390-401. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 16. MYŠKA, Matěj. Výjimky a omezení práva autorského: §38 - 38d. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 358-381. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 17. ZIBNER, Jan a Matěj MYŠKA. Zaměstnanecké dílo: § 58. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 456-479. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 18. 2019

 19. MYŠKA, Matěj. Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století. In Výzvy pro učitele v 21. století. 2019.
 20. KOŠČÍK, Michal a Matěj MYŠKA. Copyright law challenges of preservation of "born-digital" digital content as cultural heritage. European Journal of Law and Technology. Belfast: Queen's University of Belfast, 2019, roč. 10, č. 1, s. 1-21. ISSN 2042-115X.
 21. MYŠKA, Matěj. Člen vědecké rady ALAI ČR. Vědecká rada ALAI ČR, 2019.
 22. KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Václav STUPKA, Matěj MYŠKA, Pavel LOUTOCKÝ a Jan ZIBNER. European ICT law - thirteenth edition. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2019.
 23. MYŠKA, Matěj. Exceptions and Limitations: A Consideration of Copyright Theory and Practice In the Czech Republic. In Mira T. Sundara Rajan. The Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. Cambridge, UK; New York, NY USA: Cambridge University Press, 2019. s. 165-194. ISBN 978-1-316-66125-3. doi:10.1017/9781316661253.010.
 24. MYŠKA, Matěj. Internet of Things, Interoperability and Interfaces: a Copyright Law Perspective. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2019, roč. 2019, č. 1, s. Nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-848X.
 25. MYŠKA, Matěj. Internet of Things, Interoperability and Interfaces: a Copyright Law Perspective. In Internationales Rechtsinformatik Symposion IRIS 2019. 2019.
 26. MYŠKA, Matěj. Právo a technologie (Informace o výzkumu práva informačních technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity). Právník. 2019, roč. 158, č. 1, s. 99-106.
 27. MYŠKA, Matěj. Providing public access to theses and copyright law. Grey Journal. 2019, roč. 12, Special Winter Issue, s. 36-42. ISSN 1574-1796.
 28. MYŠKA, Matěj a Jan ZIBNER. Umělá inteligence: důvod pro rekodifikaci práva? 2019.
 29. MYŠKA, Matěj a Jan ZIBNER. Umělá inteligence: výzva autorství. Iurium Scriptum. Olomouc: Nugis Finem, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-18. ISSN 2570-5679.
 30. 2018

 31. MYŠKA, Matěj. Autorské právo a práva související v sekundárním právu EU a jejich reflexe v judikatuře Soudního dvora. In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 255-299. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1.
 32. KOŠČÍK, Michal a Matěj MYŠKA. Data protection and codes of conduct in collaborative research. International Review of Law, Computers & Technology. 2018, roč. 32, č. 1, s. 141-154. ISSN 1364-6885.
 33. MYŠKA, Matěj. Duševní vlastnictví a jeho zakotvení v primárním právu EU. In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 216-223. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1.
 34. KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Václav STUPKA, Matěj MYŠKA, Pavel LOUTOCKÝ a Jan ZIBNER. European ICT Law 2018: Texts, Cases, Materials. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 404 s.
 35. MYŠKA, Matěj. Free a Open Source Software. In lawfit Konference o právu a IT - Copyright a technologie. 2018.
 36. MYŠKA, Matěj. Interní člen oborové rady. Oborová rada studijního programu Právo informačních a komunikačních technologií, 2018 - trvá.
 37. MYŠKA, Matěj. Interní člen oborové rady. Oborová rada studijního programu Law of Information and Communication Technologies, 2018 - trvá.
 38. MYŠKA, Matěj. Kulturní dědictví a navrhovaná úprava jeho zpřístupňování v navrhované směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. In České právo a informační technologie. 2018.
 39. MYŠKA, Matěj. Navrhovaná opatření pro přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva digitálnímu a přeshraničnímu prostředí. In Výzvy směrnice autorského práva na jednotném digitálním trhu EU. 2018.
 40. MYŠKA, Matěj. Orphan and Out-Of-Commerce Works After the Amendment of the Czech Copyright Act. The Grey Journal. Amsterdam: TextRelease, 2018, roč. 14, Special Winter Issue, s. 55-60. ISSN 1574-1796.
 41. POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
 42. MYŠKA, Matěj. Principles of Implementation, Interpretation and Application of Exceptions and Limitations in EU Copyright Framework. In Cyberspace 2018. 2018.
 43. MYŠKA, Matěj a Jakub HARAŠTA. The Teaching Exception in the DSM Copyright Directive: Future or Dead End? Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2018, Neuveden, 22. Februar 2018, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-848X.
 44. MYŠKA, Matěj a Jan ZIBNER. Umělá inteligence jako aktuální výzva právu aneb právo pro 21. století. 2018.
 45. 2017

 46. MYŠKA, Matěj. Co-Chair of the Special Interest Group Intellectual Property Law of the European Law Institute. 2017 - trvá.
 47. MYŠKA, Matěj. Coordinator - Special Interest Group Intellectual Property European Law Institute. Special Interest Group Intellectual Property European Law Institute, 2017.
 48. KOŠČÍK, Michal a Matěj MYŠKA. Database authorship and ownership of sui generis database rights in data-driven research. International Review of Law, Computers & Technology. 2017, roč. 31, č. 1, s. 43-67. ISSN 1360-0869. doi:10.1080/13600869.2017.1275119.
 49. HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ, Pavel KOUKAL, Zdeňka GREGOROVÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Marek MASLÁK, Matěj MYŠKA, David SEHNÁLEK a Jaroslav STRÁNSKÝ. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 594. ISBN 978-80-210-8648-7.
 50. MYŠKA, Matěj. Jednotné autorské právo Evropské unie: utopie nebo budoucnost? Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 8, s. 672-685. ISSN 0231-6625.
 51. KOUKAL, Pavel a Matěj MYŠKA. Metodologické otázky tvorby evropského soukromého práva. In Hurdík Jan; Selucká, Markéta; Koukal, Pavel a kolektiv. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 69-106. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 594. ISBN 978-80-210-8648-7.
 52. MYŠKA, Matěj. Online sběr dat pomocí dotazníků pohledem autorského práva. In Psychologie práce a organizace. 2017.
 53. MYŠKA, Matěj. Orphan and Out-Of-Commerce Works after the Amendment of the Czech Copyright Act. In Hana Vyčítalová. Conference on Grey Literature and Repositories : proceedings. 1. vyd. Praha: National Library of Technology, 2017. s. 85-93. ISSN 2336-5021.
 54. MYŠKA, Matěj. Psychodiagnostic tests and their use: a copyright perspective. In Gregar, A; Horák, M. Work potential and its changes over time. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Baťi, 2017. s. 453-462. ISBN 978-80-7454-714-0.
 55. MYŠKA, Matěj. Psychodiagnostické testy a jejich používání pohledem autorského práva. In Aleš Gregar; Martin Horák. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE – SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE 2017 PRACOVNÍ POTENCIÁL A JEHO PROMĚNY V ČASE. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 454-463. ISBN 978-80-7454-714-0.
 56. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK, Monika HANYCH, Pavel LOUTOCKÝ, Michal MALANÍK, Jaromír ŠAVELKA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Matěj MYŠKA. Rozměry citací v právu a anotační konvence. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 51-73. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-1-4.
 57. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Secondary use of research data in the Eu: Complex institutional approach. Jusletter IT. Weblaw AG, 2017, roč. 2, February, s. 3-6. ISSN 1664-848X.
 58. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Secondary use of research data in the EU: Complex institutional approach. In Erich Schweighofer; Franz Kummer; Walter Hötzendorfer; Christoph Sorge. Trends and Communities of Legal Informatics IRIS 2017 Proceedings of the 20th International Legal Informatics Symposion. Wien: Oesterreichische Computer Gesellschaft, 2017. s. 539-542. ISBN 978-3-903035-15-7.
 59. MYŠKA, Matěj. Text and Data Mining of Grey Literature for the Purpose of Scientific Research. Grey Journal. Amsterdam: TextRelease, 2017, roč. 13, Special Winter Issue, s. 32-37. ISSN 1574-180X.
 60. MYŠKA, Matěj. Výjimky a omezení autorského práva v českém právním řádu a jejich interpretace. In České právo a informační technologie. 2017.
 61. KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Matěj MYŠKA a Jakub HARAŠTA. Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 164 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-952-7.
 62. 2016

 63. HARAŠTA, Jakub, Matěj MYŠKA, Michal MALANÍK a Jakub MÍŠEK. Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. s. 79-82. ISBN 978-3-903035-09-6.
 64. MYŠKA, Matěj a Michal KOŠČÍK. Controlling Data in Networked Research. In Erich Schweighofer, Franz Kummer, Walter Hötzendorfer, Georg Borges. Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. s. 537-544. ISBN 978-3-903035-09-6.
 65. KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA a Jaromír ŠAVELKA. Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Alex Metzger. Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg: Springer, 2016. s. 141 - 157. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-21559-4. doi:10.1007/978-3-319-21560-0.
 66. MYŠKA, Matěj. Legal Aspects of Primary Scientific Results. Grey Journal. Amsterdam: Grey Literature Network Service, 2016, roč. 12, Special Winter Issue, s. 48-54. ISSN 1574-180X.
 67. MYŠKA, Matěj a Jakub HARAŠTA. Less is More? Protecting Databases in the EU after Ryanair. Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 170-199. ISSN 1802-5943.
 68. MYŠKA, Matěj, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 147-189. ISSN 1804-5383.
 69. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA a Anna SLÁNSKÁ. Přehled aktuální judikatury I/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 17 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 13. ISSN 1804-5383.
 70. 2015

 71. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Budoucnost data retention. Trestněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 238-241. ISSN 1213-5313.
 72. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Czech Constitutional Court Clarifies Conditions of Police Access to Medical Files in the Course of Investigation. Berlin, Brusel: Lexxion, 2015. European Data Protection Law Review, roč. 1, č. 2.
 73. MYŠKA, Matěj a Jakub HARAŠTA. Dokazování provozními a lokalizačními údaji. In Radim Polčák, František Púry, Jakub Harašta a kolektiv. Elektronické důkazy v trestním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 165-178. Spisy Právnické fakulty MU č. 542 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8073-7.
 74. POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-8073-7.
 75. POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica. ISBN 978-80-210-8073-7.
 76. KOŠČÍK, Michal, Jakub HARAŠTA, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK a Václav STUPKA. European ICT Law 2015 Texts, Cases, Materials. 2015. 447 s. ISBN 978-80-263-0945-1.
 77. MYŠKA, Matěj a Jakub HARAŠTA. Omezení autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze v případě datové analýzy. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 4, s. 375-384. ISSN 1210-9126.
 78. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 11. ISSN 1804-5383.
 79. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 23 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 12. ISSN 1804-5383.
 80. MYŠKA, Matěj. Publication of Research Results: Selected Legal Aspects. In Hana Vyčítalová, Michaela Charvátová. Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings. Prague: National Library of Technology, 2015. s. 34-44. ISSN 2336-5021.
 81. MYŠKA, Matěj. The new Creative Commons 4.0 Licenses. International Journal on Grey Literature. 2015, roč. 11, Special winter issue, s. 58-62. ISSN 1574-1796.
 82. 2014

 83. SAPPA, Cristiana, Radim POLČÁK, Matěj MYŠKA a Jakub HARAŠTA. Legal aspects of public sector information: Best practices in intellectual property. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 2, s. 233-249. ISSN 1802-5943.
 84. MYŠKA, Matěj. Nový občanský zákoník a licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 4, s. 295-304. ISSN 1210-9126.
 85. MYŠKA, Matěj. Oprávněnost zdroje rozmnoženiny pro osobní potřebu a náhradní odměna. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 223-228. ISSN 1804-5383.
 86. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury I/2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 9 s. Revue pro právo a technologie. ISSN 1804-5383.
 87. MYŠKA, Matěj. The new Creative Commons 4.0 licenses. In 7th Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings. Prague: National Library of Technology, 2014. s. nestránkováno, 9 s. ISSN 2336-5021.
 88. MYŠKA, Matěj. Veřejné licence. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 248 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 497 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-7538-2.
 89. MYŠKA, Matěj. Veřejné licence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 252 s. ISBN 978-80-210-7538-2.
 90. MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Jaromír ŠAVELKA a Libor KYNCL. Veřejné licence v České republice. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 188 s. ISBN 978-80-210-7192-6.
 91. MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Libor KYNCL, Jaromír ŠAVELKA a Iveta SVIRÁKOVÁ. Veřejné licence v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 189 s. 2.0. ISBN 978-80-210-7193-3.
 92. MYŠKA, Matěj. Vybrané právní aspekty otevřeného přístupu k vědeckým publikacím. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 18, s. 611-619. ISSN 1210-6410.
 93. MYŠKA, Matěj. Vybrané právní problémy licencí Creative Commons a kolektivní správy práv. In Tereza Kyselovská. Cofola 2014: The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 289-305, 1033 s. ISBN 978-80-210-7211-4.
 94. 2013

 95. MYŠKA, Matěj a Jaromír ŠAVELKA. A Model Framework for publishing Grey Literature in Open Access. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. Digital Peer Publishing, 2013, roč. 4, č. 2, s. 104-115. ISSN 2190-3387.
 96. ŠAVELKA, Jaromír, Michal ARASZKIEWICZ, Markéta KLUSOŇOVÁ, Matěj MYŠKA a Martin ŠKOP. ARGUMENTATION 2013: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6410-2.
 97. MYŠKA, Matěj. Ashby Donald v pirátské zátoce: svoboda projevu a vymáhání autorského práva v aktuální judikatuře ESLP. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 4, č. 8, s. 37-41. ISSN 1804-5383.
 98. MYŠKA, Matěj. Creative Commons 4.0: Reflecting Legal Boundaries in the Borderless Digital World. In BILETA 2013. 2013.
 99. MYŠKA, Matěj. Data retention in Czech Republic: past, present and future. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 7, č. 2, s. 267-286. ISSN 1802-5943.
 100. MYŠKA, Matěj. Data Retention Reloaded: zkušenosti, problémy a aplikační praxe. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 231 s. ISBN 978-80-210-6722-6.
 101. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law 2013 Texts, Cases, Materials. Brno: Tribun EU, 2013. 365 s. ISBN 978-80-263-0396-1.
 102. MYŠKA, Matěj. Everyday I’m life-logging: privacy and data protection issues in ubiquitous individual data collecting and sharing. In Online Privacy: Consenting to your Future. 2013.
 103. MYŠKA, Matěj a Michal KOŠČÍK. Free licences as a contract or permission? What is more feasible? In 2nd Göttingen International Research Forum on Law and ICT/IP. 2013.
 104. MYŠKA, Matěj. Jak fungují veřejné licence k autorským dílům. In věda.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. nestránkováno. ISSN 1801-0814.
 105. MYŠKA, Matěj. Odkaz není zločin? Embedding, užití díla a trestný čin porušování autorského práva. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 4, č. 8, s. 42-44. ISSN 1804-5383.
 106. MYŠKA, Matěj. Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica; Editio S; No 456. ISBN 978-80-210-6462-1.
 107. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
 108. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury II. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
 109. MYŠKA, Matěj. Public Licences, Grey Literature and Research Data. In Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013 : 6. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury. Praha: Národní technická knihovna, 2013. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1803-6015.
 110. MYŠKA, Matěj. Through the Googling Glass: social and legal implications of ubiquitous surveillance. In Privacy Enabled Surveillance? (OPENSUR-2013) RESPECT Policy Workshop. 2013.
 111. POLČÁK, Radim, Jaromír ŠAVELKA, Michal KOŠČÍK a Matěj MYŠKA. Vybrané právní otázky etnologického výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 54 s. Etnologické příručky 3. ISBN 978-80-210-6380-8.
 112. 2012

 113. ŠAVELKA, Jaromír, Michal ARASZKIEWICZ, Matěj MYŠKA, Terezie SMEJKALOVÁ a Martin ŠKOP. ARGUMENTATION 2012: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 141 s. ISBN 978-80-210-5948-1.
 114. MYŠKA, Matěj, Terezie SMEJKALOVÁ, Jaromír ŠAVELKA a Martin ŠKOP. Creative Commons and Grand Challenge to Make Legal Language Simple. In Monica Palmirani, Ugo Pagallo, Pompeu Casanovas, Giovanni Sartor. AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. Models and Ethical Challenges for Legal Systems, Legal Language and Legal Ontologies, Argumentation and Software Agents. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2012. s. 271-285. ISBN 978-3-642-35730-5.
 115. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 356 s. ISBN 978-80-263-0258-2.
 116. ARASZKIEWICZ, Michal, Matěj MYŠKA, Terezie SMEJKALOVÁ, Jaromír ŠAVELKA a Martin ŠKOP. Law and Literature. Argumentation 2012 Workshop Proceedings. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. 63 s. ISBN 978-80-210-6019-7.
 117. DONÁT, Josef, Martin MAISNER, Radim POLČÁK, Jaromír ŠAVELKA, Matěj MYŠKA a Tereza KYSELOVSKÁ. Software Protection - A Comparative Perspective. 1. vyd. München: Medien und Recht, 2012. 266 s. MUR. ISBN 978-3-939438-15-1.
 118. MYŠKA, Matěj. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Vorratsdatenspeicherung in Tschechien. In FRAUD Tagung 2012. 2012.
 119. MYŠKA, Matěj, Libor KYNCL, Radim POLČÁK a Jaromír ŠAVELKA. Veřejné licence v České republice. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2012. 132 s. ISBN 978-80-263-0343-5.
 120. 2011

 121. ŠKOP, Martin, Michal ARASZKIEWICZ, Matěj MYŠKA, Terezie SMEJKALOVÁ a Jaromír ŠAVELKA. Argumentation 2011. Brno: MUNI Press, 2011. ISBN 978-80-210-5579-7.
 122. KOŠČÍK, Michal, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK, Václav STUPKA a Jaromír ŠAVELKA. European ICT Law - Texts, Cases, Materials. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 632 s. první. ISBN 978-80-263-0021-2.
 123. MYŠKA, Matěj. Fair Digital Private Copying: the Utopia of Digital Copyright Law? A Czech perspective. Medien und Recht International Edition. Wien: Medien und Recht Verlag, 2011, roč. 8, č. 1, s. 16-21. ISSN 1817-8456.
 124. MYŠKA, Matěj. Google AdWords Workshop: Na počátku bylo slovo. Revue pro právo a technologii. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2, č. 3, s. 4-5. ISSN 1804-5383.
 125. MYŠKA, Matěj. Lukáš Jansa, Petr Otevřel: Softwarové právo: Praktický průvodce právní problematikou v IT. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2, č. 3, s. 15-16. ISSN 1804-5383.
 126. MYŠKA, Matěj. Michel M Walter, Silke von Lewinski: European Copyright Law: A Commentary. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
 127. ŠAVELKA, Jaromír, Matěj MYŠKA, Adam PTAŠNIK a Danuše SPÁČILOVÁ. Právní informační systémy. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. 259 s. ISBN 978-80-7399-248-4.
 128. 2010

 129. MYŠKA, Matěj. Limity rozmnoženiny pro osobní potřebu. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva – 2010 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 18 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
 130. 2009

 131. MYŠKA, Matěj. The True Story of DRM. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 3, č. 2, s. 267-278. ISSN 1802-5943.
 132. 2008

 133. MYŠKA, Matěj. Flat Fee Music. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 75-82. ISSN 1802-5943.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 22:10