EN

Osobní stránka doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Oficiální fotografie doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.Druhá fotografie Soukromá podobenka doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
  

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

učo 1122
docent katedry obchodního práva PrF MU
1122(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz kotasek(zavináč/atsign)law(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 5153

Akademické a řídící funkce

Právnická fakulta
Pracovní zařazeníproděkan pro vědu a výzkum

Pracoviště

Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Pracovní zařazenídocent
Místnost248 (Veveří 70, Brno)
Telefon549 49 5153

Členství v akademických orgánech

Masarykova univerzita
    Rada pro informační technologie
    Rada pro rozvoj výzkumných infrastruktur
    Ediční rada (vědecká redakce)
    Redakční rada časopisu MUNI.CZ
Právnická fakulta
    Oborová rada (program Teoretické právní vědy (čtyřleté))
    Oborová komise (obory Obchodní právo, Obchodní právo (angl.), Obchodní právo (fr.), Obchodní právo (něm.), Obchodní právo (pol.), Obchodní právo, Obchodní právo (angl.), Obchodní právo (fr.), Obchodní právo (něm.), Obchodní právo (pol.), Právo informačních a komunikačních technologií a Právo informačních a komunikačních technologií (angl.))
    Školitelé PhD (obory Obchodní právo, Obchodní právo (angl.), Obchodní právo (fr.), Obchodní právo (něm.) a Obchodní právo (pol.))
    Ediční rada (vědecká redakce)
    Kolegium děkana
    Vědecká rada

Další aplikace