logo Právnická fakulta Právnická fakulta
Masarykova univerzita
1422 PrF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkankadoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
proděkan pro strategii a rozvoj fakultydoc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízeníprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
proděkan pro vědu a výzkumdoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studiumdoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
proděkanka pro Mgr. studijní programJUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
proděkan pro zahraniční a vnější vztahydoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
tajemniceIng. Blanka Přikrylová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


    Další aplikace