Právnická fakulta

1422 PrF MU

Zaměstnanci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce