Oficiální fotografie Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D.

dříve Lenka Malárováučo 261132
Výzkumná pracovnice ÚPVHAK FF MU

Pracoviště

Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Pracovní zařazeníodborná asistentka
Místnost314 (Veveří 70, Brno)
Telefon549 49 5781

Studium

Pomocné vědy historické, Filozofická fakulta
Program FF D-PV_ Pomocné vědy historické, doktorský studijní program
Školitelprof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.
Formakombinované jednooborové
Stavřádný zápis po přestupu
Výzkumné zaměřeníUplatnění římského práva v oblasti věcných práv v prácní praxi na příkladu okruhu brněnského městského práva od druhé poloviny 14. století do konce 16. století
PlánFF F02002 Pomocné vědy historické
14. semestr
Program PrF D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté), doktorský studijní program
ŠkolitelMgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Ph.D., v roce 2021
Závěrečná práceŘímskoprávní vlivy v právní úpravě nabývání vlastnického práva přírůstkem v novém občanském zákoníku
OborPrF DPRP Dějiny práva a římské právo
Program PrF M-PPV Právo a právní věda, magisterský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Mgr., v roce 2013
Závěrečná práceVliv římského práva v oblasti věcných práv v chystané kodifikaci občanského práva
OborPrF PR Právo
Program FF N-HI Historické vědy, magisterský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Mgr., v roce 2012
Závěrečná práceDe regulis iuris et de verborum significatione. Rozbor římskoprávního oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu
OborFF PV Pomocné vědy historické
Program FF B-HI Historické vědy, bakalářský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Bc., v roce 2010
Závěrečná prácePronikání římského práva do středověkých českých zemí. Arnoštova provinciální statuta z roku 1349 a římské právo?
OborFF PV Pomocné vědy historické