logo Právnická fakulta Katedra dějin státu a práva
14221013 KDSP Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


Další aplikace