logo Filozofická fakulta Ústav pomocných věd historických a archivnictví
14211032 ÚPVHAK Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuMgr. Petr Elbel, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuMgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavudoc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci