Rozšířené kolegium děkana — Právnická fakulta

Zápisy z jednání