1. Aprobační komise
 2. Akademický senát
 3. Asistenti ASMU
 4. Legislativní komise ASMU
 5. Ekonomická komise ASMU
 6. Volební a mandátová komise ASMU
 7. Bezpečnostní krizový výbor
 8. Disciplinární komise
 9. Emeritní profesoři
 10. Expertní skupina HR Award
 11. Mezinárodní vědecká rada
 12. Kolegium děkana
 13. Knihovní komise
 14. Rada CERPEK
 15. Dislokační komise
  • Středoevropský technologický institut
 16. Ekonomická komise
 17. Ediční rada (vědecká redakce)
 18. Etická komise
 19. Etická komise pro výzkum
 20. IT komise
  • Středoevropský technologický institut
 21. Ubytovací komise
 22. Rada Kulturního centra
 23. Rada pro kulturu a umění
 24. Pedagogická komise
 25. Panel pro rovné příležitosti
 26. Komise pro přijímací řízení
 27. Redakční rada Magazínu M
 28. Rada pro informační technologie
 29. Rada pro transfer technologií a komerční spolupráci
 30. Komise pro studium
 31. Stipendijní komise
 32. Komise pro stravovací politiku
 33. Programová rada Univerzitního centra Telč
 34. Koordinační rada pro učitelství
 35. Komise pro umění
 36. Rada pro výstavbu
 37. Programová rada Univerzity třetího věku
 38. Komise pro pediatrickou specializaci
 39. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 40. Kolegium rektora
 41. Kolegium ředitele
 42. Rozšířené kolegium rektora
 43. Rada pro strategické výzkumné projekty
 44. Krizový štáb
 45. Komise pro technický rozvoj
 46. Krizový výbor
 47. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 48. Komise vědecké rady
 49. Rozšířené kolegium děkana
 50. Legislativní rada
 51. Oborová komise
 52. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat
 53. Oborová rada
 54. Porada vedení
 55. Pracovní skupina pro HR Award
 56. Pracovní skupina pro infrastrukturu
 57. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 58. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 59. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 60. Pracovní skupina pro strategii a data ve vizuální prezentaci
 61. Rada garantů studijních programů
 62. Rozvrhová komise
 63. Rada pro rigorózní řízení
 64. Rada studijních programů
 65. Rada pro udržitelný rozvoj
 66. Rada pro vnitřní hodnocení
 67. Řídící výbor HR Award
 68. Zástupci Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol
 69. Škodní komise
 70. Správní rada
 71. Vedení
 72. Vědecká rada