1. Aprobační komise
 2. Akademický senát
 3. Asistenti ASMU
 4. Legislativní komise ASMU
 5. Ekonomická komise ASMU
 6. Volební a mandátová komise ASMU
 7. Bezpečnostní krizový výbor
 8. Disciplinární komise
 9. Emeritní profesoři
 10. Mezinárodní vědecká rada
 11. Kolegium děkana
 12. Knihovní komise
 13. Dislokační komise
  • Středoevropský technologický institut
 14. Ekonomická komise
 15. Ediční rada (vědecká redakce)
 16. Etická komise
 17. Etická komise pro výzkum
 18. IT komise
  • Středoevropský technologický institut
 19. Ubytovací komise
 20. Rada Kulturního centra
 21. Rada pro kulturu a umění
 22. Panel pro rovné příležitosti
 23. Redakční rada Magazínu M
 24. Rada pro informační technologie
 25. Rada pro transfer technologií
 26. Komise pro studium
 27. Komise pro strategii
  • Středoevropský technologický institut
 28. Stipendijní komise
 29. Komise pro stravovací politiku
 30. Programová rada Univerzitního centra Telč
 31. Koordinační rada pro učitelství
 32. Rada pro výstavbu
 33. Programová rada Univerzity třetího věku
 34. Komise pro pediatrickou specializaci
 35. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 36. Kolegium rektora
 37. Kolegium ředitele
 38. Rozšířené kolegium rektora
 39. Rada pro strategické výzkumné projekty
 40. Krizový štáb
 41. Komise pro technický rozvoj
 42. Krizový výbor
 43. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 44. Rozšířené kolegium děkana
 45. Legislativní rada
 46. Oborová komise
 47. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 48. Oborová rada
 49. Porada vedení
 50. Pracovní skupina pro HR Award
 51. Pracovní skupina pro infrastrukturu
 52. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 53. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 54. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 55. Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci
 56. Rada garantů studijních programů
 57. Rozvrhová komise
 58. Rada studijních programů
 59. Rada pro udržitelný rozvoj
 60. Rada pro vnitřní hodnocení
 61. Zástupci Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol
 62. Správní rada
 63. Vedení
 64. Vědecká rada