EN

Členové akademických a dalších orgánů MU

Varování:

Nebyly zadány potřebné parametry.

 1. Aprobační komise
 2. Akademický senát
 3. Disciplinární komise
 4. Emeritní profesoři
 5. Evidence spolupracovníků pracoviště
  • Katedra environmentálních studií
  • Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
 6. Mezinárodní vědecká rada
 7. Kolegium děkana
 8. Dislokační komise
  • Středoevropský technologický institut
 9. Ekonomická komise
 10. Ediční rada (vědecká redakce)
 11. Etická komise
 12. Etická komise pro výzkum
 13. IT komise
  • Středoevropský technologický institut
 14. Ubytovací komise
 15. Rada pro kulturu a umění
 16. Komise pro rozvoj a zajištění kvality doktorského studia
 17. Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
 18. Panel pro rovné příležitosti
 19. Redakční rada časopisu MUNI.CZ
 20. Rada pro informační technologie
 21. Rada pro transfer technologií
 22. Stipendijní komise
 23. Komise pro stravovací politiku
 24. Programová rada Univerzitního centra Telč
 25. Rada pro rozvoj výzkumných infrastruktur
 26. Rada pro výstavbu
 27. Programová rada Univerzity třetího věku
 28. Kolegium rektora
 29. Kolegium ředitele
 30. Rozšířené kolegium děkana
 31. Legislativní rada
 32. Likvidační komise
 33. Oborová komise
 34. Oborová rada
 35. Porada vedení
 36. Rada pro vnitřní hodnocení
 37. Zástupci MU v RVŠ
 38. Správní rada
 39. Vedení
 40. Vědecká rada