Pracovní skupina pro HR Award — Lékařská fakulta

Zápisy z jednání

Interní členové