Oficiální fotografie prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.Druhá fotografie Soukromá podobenka prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
  

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

učo 54879
tomas(tečka/dot)kasparek(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz tkasparek(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 532232057,532233706

Akademické a řídící funkce

Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníproděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj LF
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Pracovní zařazenípřednosta kliniky

Pracoviště

Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Telefon532232057,532233706
Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesor

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
    Oborová rada: Pharmacology (program Pharmacology)
    Oborová rada: Farmakologie (program Farmakologie)
    Oborová rada: Neurovědy (program Neurovědy)
    Oborová rada: Neurosciences (program Neurosciences)
    Oborová komise: Neurovědy (plán Neurovědy)
    Oborová komise: Experimentální a aplikovaná farmakologie (plán Experimentální a aplikovaná farmakologie)
    Oborová komise: Psychiatry (plán Psychiatry)
    Oborová komise: Neurosciences (plán Neurosciences)
    Oborová komise: Psychiatrie (plán Psychiatrie)
    Oborová komise: Experimental and applied Pharmacology (plán Experimental and applied pharmacology)
    Školitelé PhD (obory Neurovědy, Neurovědy (angl.), Psychiatrie a Psychiatrie (angl.))
    Školitelé Ph.D. (program Neurovědy)
    Komise pro technický rozvoj
    Kolegium děkana
    Vědecká rada
    Pracovní skupina pro simulace v medicíně
    Knihovní komise
    Porada vedení
Fakulta sociálních studií
    Oborová rada: Klinická psychologie (program Klinická psychologie)
    Oborová rada: Psychologie (program Psychologie)
    Doctoral Board: Clinical psychology (program Clinical psychology)
    Oborová rada (program Psychologie (čtyřleté))
    Doctoral Board: Psychology (program Psychology)
    Školitelé Ph.D. (program Klinická psychologie)