Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Psychiatrie

LF DPSAT Psychiatrie
Název anglicky: Psychiatry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy

Předseda

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.