prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

učo 31353
Profesor PÚ FF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech

Oborové rady