Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HRDLIČKA, Michal. Atypická antipsychotika v léčbě schizofrenie v adolescenci. Psychiatrie. Tigis s.r.o., 2021, roč. 25, č. 2, s. 83-87. ISSN 1211-7579.
 2. HRDLIČKA, Michal. Dysthymie jako méně známá forma deprese: klinický obraz a léčba. Čs. pediatrie. Praha: Mladá fronta a.s., 2021, roč. 76, č. 2, s. 119-123. ISSN 0069-2328.
 3. HRDLIČKA, Michal a Marek BLATNÝ. Krize středního věku: psychologické a psychiatrické aspekty. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2021, roč. 117, č. 2, s. 70-76. ISSN 1212-0383.
 4. EFREMOVA, Andrea, Jiří LISY a Michal HRDLIČKA. The relationship between brain abnormalities and autistic psychopathology in pervasive developmental disorders. Journal of applied biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social Care, University of South Bohemia, 2021, roč. 19, č. 2, s. 91-96. ISSN 1214-021X. doi:10.32725/jab.2021.009.
 5. POSPÍŠILOVÁ, Lenka, Michal HRDLIČKA a Vladimír KOMÁREK. Vývojová dysfázie - funkční a strukturální korelace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2021, roč. 84, č. 3, s. 237-244. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021237.
 6. 2020

 7. LARSEN, Anna, Marie LILJA, Knud STURIDSSON, Marek BLATNÝ, Michal HRDLIČKA, Andrew STICKLEY a Vladislav RUCHKIN. Bulimia symptoms in Czech youth : prevalence and association with internalizing problems. EATING AND WEIGHT DISORDERS-STUDIES ON ANOREXIA BULIMIA AND OBESITY. NEW YORK: SPRINGER, 2020, roč. 25, č. 6, s. 1543-1552. ISSN 1124-4909. doi:10.1007/s40519-019-00790-w.
 8. HRDLIČKA, Michal a Štěpánka KICKOVÁ. Elektrokonvulzivní terapie v léčbě farmakorezistentní bipolární deprese v adolescenci. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, spol. s r. o., 2020, roč. 116, č. 2, s. 85-89. ISSN 1212-0383.
 9. HRDLIČKA, Michal. Mýty a fakta o autismu. 1. vyd. Praha: Portál, 2020. 182 s. ISBN 978-80-262-1682-7.
 10. VACLAVIKOVÁ, Ivana, Lenka SELECKÁ, Slávka DEMUTHOVÁ, Marek BLATNÝ a Michal HRDLIČKA. The Predictive Importance of Selected Protective Factors against Different Types of Antisocial Behavior Manifested by Adolescent Boys and Girls. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2020, roč. 62, č. 2, s. 138-147. ISSN 0039-3320. doi:10.31577/sp.2020.02.796.
 11. 2019

 12. HRDLIČKA, Michal, Jan SANDA, Tomáš URBÁNEK, Martin KUDR, Iva DUDOVÁ, Štěpánka KICKOVÁ, Lenka POSPÍŠILOVÁ, Markéta MOHAPLOVÁ, Alice MAULISOVÁ, Pavel KRSEK, Martin KYNCL, Marek BLATNÝ a Vladimír KOMAREK. Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children. Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2019, roč. 15, 3 October 2019, s. 2843-2852. ISSN 1176-6328. doi:10.2147/NDT.S219545.
 13. 2014

 14. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Michal HRDLIČKA a Ivo PACLT. Hyperkinetické poruchy (ADHD) u dětí. IV. Praha: Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2014. s. 170-176. Typografia. ISBN 978-80-260-5792-5.
 15. 2011

 16. DUDOVÁ, Ivana, Jan VODIČKA, Markéta HAVLOVIČOVÁ, Zdeněk SEDLÁČEK, Tomáš URBÁNEK a Michal HRDLIČKA. Odor detection threshold, but not odor identification, is impaired in children with autism. European Child and Adolescent Psychiatry. 2011, roč. 20, č. 7, s. 333-340. ISSN 1435-165X.
 17. ZEDKOVÁ, Iveta, Ivana DUDOVÁ, Tomáš URBÁNEK a Michal HRDLIČKA. Onset of action of atypical and typical antipsychotics in the treatment of adolescent schizophrenic psychoses. Neuroendocrinology Letters. Stockholm, 2011, roč. 32, č. 5, s. 667-670. ISSN 0172-780X.
 18. HRDLIČKA, Michal, Jan VODIČKA, Markéta HAVLOVIČOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Marek BLATNÝ a Ivana DUDOVÁ. Significant Differences in Perceived Odor Pleasantness Found in Children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2011, roč. 41, č. 4, s. 524-527. ISSN 0162-3257. doi:10.1007/s10803-010-1084-x.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 10. 2021 16:29