logo Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
1423 FSS MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
proděkanka pro studiumdoc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
proděkan pro strategii a rozvojdoc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
proděkanka pro komunikaciMgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.
proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentůPhDr. Petr Suchý, Ph.D.
proděkan pro výzkum a doktorské studiumdoc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
tajemniceIng. Pavlína Kadlčková, DiS.
předseda AS FSS MUPhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce