logo Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
1423 FSS MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkandoc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
proděkan pro studiumdoc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
proděkan pro výzkum a doktorské studiumdoc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahyMgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahyMgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
tajemniceIng. Pavlína Kadlčková, DiS.
Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Další aplikace