Mgr. Karel Rečka

učo 361104
Odborný pracovník KPsych FSS MU