Psychiatrická klinika

14110222 PsychK FN Bohunice

Zaměstnanci

Docenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce