logo Lékařská fakulta Psychiatrická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110222 PsychK FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
zástupkyně přednosty klinikyMUDr. Elis Bartečků, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci