Oficiální fotografie prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.Druhá fotografie Soukromá podobenka prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

učo 98239
98239(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz apokorna(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 1343

Akademické a řídící funkce

Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníproděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Pracovní zařazenípřednostka katedry
Místnost219 (Kamenice 126/3, Brno — Katedra ošetřovatelství, budova 1, 3. podlaží)
Telefon549 49 1343

Pracoviště

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesorka
Místnost613a (Kamenice 126/3, Brno — Institut biostatistiky a analýz, budova 1, podlaží 7)
Místnost219 (Kamenice 126/3, Brno — Katedra ošetřovatelství, budova 1, 3. podlaží)
Telefon549 49 4515
Telefon549 49 6601
Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesorka
Centrum pro rozvoj klinických kompetencí - Účelová zařízení - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesorka
Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu - Děkanát - Správní pracoviště - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesorka

Další kontakty na MU

Institut biostatistiky a analýz
Místnost613a (Kamenice 126/3, Brno — Institut biostatistiky a analýz, budova 1, podlaží 7)

Členství v akademických orgánech

Masarykova univerzita
    Rada pro informační technologie
Lékařská fakulta
    Oborová rada (program Sociální lékařství (čtyřleté))
    Oborová rada: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (program Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie)
    Školitelé PhD (obory Sociální lékařství a Sociální lékařství (angl.))
    Školitelé Ph.D. (program Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie)
    Školitelé Ph.D. (program Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie)
    Komise pro technický rozvoj
    Rada garantů studijních programů
    Ediční rada (vědecká redakce)
    Kolegium děkana
    Vědecká rada
    Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci
    Pracovní skupina pro simulace v medicíně
    Porada vedení
    Kontaktní osoba studijního programu (Intenzivní péče)