Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci — Lékařská fakulta

Zápisy z jednání

Interní členové