Oficiální fotografie prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.Druhá fotografie Soukromá podobenka prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
  

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

učo 2524
kkankova(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz kankov(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 1338

Akademické a řídící funkce

Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníproděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Pracovní zařazenípřednostka ústavu
Místnost229 (Kamenice 5 — Ústav patologické fyziologie, pavilon A18)
Telefon549 49 1338

Pracoviště

Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesorka
Místnost229 (Kamenice 5 — Ústav patologické fyziologie, pavilon A18)
Telefon549 49 4525

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
    Oborová rada (program Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie)
    Oborová rada (program Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry)
    Oborová komise: Patologická fyziologie (plán Patologická fyziologie)
    Oborová komise: Pathological Physiology (plán Pathological Physiology)
    Školitelé PhD (obory Fyziologie a patologická fyziologie a Fyziologie a patologická fyziologie (angl.))
    Porada vedení
    Ediční rada (vědecká redakce)
    Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci
    Rada garantů studijních programů
    Kolegium děkana
    Komise pro technický rozvoj
    Knihovní komise
    Vědecká rada
    Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL