Ústav patologické fyziologie

14110518 ÚPF LF

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Asistenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce