logo Lékařská fakulta Ústav patologické fyziologie
Teoretická pracoviště
14110518 ÚPF Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka ústavuprof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
zástupkyně přednosty ústavuprof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci