logo Lékařská fakulta Ústav patologické fyziologie
Teoretická pracoviště
14110518 ÚPF Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka ústavuprof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
zástupkyně přednosty ústavuprof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři

Externí spolupracovníci


Další aplikace