MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

učo 44469
Odborný asistent VSMM ÚPF Teorie LF MU