Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. NACHTNEBL, Luboš, Petr FILIPENSKÝ, Magda KRECHLEROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Alena SEDLÁKOVÁ, Adam VAJČNER, Michal POHANKA a Petr DOBŠÁK. A Brief Physiology of Ion Balance in Mammal Cardiomyocytes. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2022. Brno: Masaryk University Press. s. 99-108. ISBN 978-80-280-0170-4. 2022.
  2. NACHTNEBL, Luboš, Petr FILIPENSKÝ, Magda KRECHLEROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Alena SEDLÁKOVÁ, Adam VAJČNER, Michal POHANKA a Petr DOBŠÁK. Destabilization of Ionic Transport Systems in Cardiomyocytes During Hypoxia and Ischemia. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Masaryk University Press. Brno: Masaryk University Press. s. 109-119. ISBN 978-80-280-0170-4. 2022.
  3. FEDORKO, Michal, Mariana PLEVOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Petr FILIPENSKÝ a Štěpán TUČEK. Osmdesátník s náhodně zjištěným dvoucentimetrovým ložiskem na ledvině - modelová kazuistika a rozbor léčebných možností. Česká urologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 26, č. 1, s. 29-37. ISSN 2336-5692. 2022.

  2021

  1. FILIPENSKÝ, Petr, Magda KRECHLEROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Jakub ČAJKA, David HAVELKA, Michaela SOSÍKOVÁ, Miroslav SOUČEK a Petr DOBŠÁK. Influence of intra-dialytic excercise on arterial stiffness evaluated by cardio-ankle vascular stiffness index. ISSN 0300-0818. 2021.
  2. BEDANOVA, Helena, Jiri ONDRASEK, Petr FILIPENSKÝ, Petr NEMEC a Petr DOBŠÁK. Inverted Takotsubo Cardiomyopathy as an Early Complication After Liver Transplantation. American Journal of Case Reports. Melville: INT SCIENTIFIC INFORMATION, INC, roč. 22, April 2021, s. "e930484-1"-"e930484-4", 4 s. ISSN 1941-5923. doi:10.12659/AJCR.930484. 2021.

  2020

  1. KRECHLEROVÁ, Magda a Petr FILIPENSKÝ. Sexuologické komplikace urologických výkonů. Urologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., roč. 21, č. 4, s. 166-169. ISSN 1213-1768. 2020.

  2014

  1. DOLAN, Igor, Taťána ŠRÁMKOVÁ, Petr FILIPENSKÝ a Kateřina ŠRÁMKOVÁ. Erektilní dysfunkce jako následek spinálního traumatu. Rozhledy v chirurgii. roč. 2014, č. 1, s. 6-10. ISSN 0035-9351. 2014.
  2. DOLAN, Igor, Taťána ŠRÁMKOVÁ, Magda KRECHLEROVÁ, Petr ŘEHOŘEK, Mohamed Ismail Abdo NUSSIR a Petr FILIPENSKÝ. Erektilní dysfunkce v závislosti na výšce a rozsahu poranění míchy. In 60. kongres ČUS, Brno, Ces Urol 2014;18 (Suppl.1): 72. ISSN 1211-8729. 2014.
  3. DOLAN, Igor, Taťána ŠRÁMKOVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ, Petr KUMSTÁT, Michal FEDORKO a Petr FILIPENSKÝ. Kvalita života mužů po spinálním traumatu s ohledem na sexuální dysfunkce. In 60. kongres ČUS, Brno, Ces Urol 2014;18 (Suppl.1): 73. 2014.
  4. DOLAN, Igor, Taťána ŠRÁMKOVÁ, Roman HRABEC, Pavel TROJAN, Roman WASSERBAUER a Petr FILIPENSKÝ. Poruchy ejakulace, sexuální apetence a orgasmu u mužů po spinálním traumatu v závislosti na rozsahu míšní léze. In 60. kongres ČUS, Brno, Ces Urol 2014;18 (Suppl.1): 72. ISSN 1211-8729. 2014.
  5. DOLAN, Igor, Roman HRABEC, Petr KUMSTÁT a Petr FILIPENSKÝ. Priapizmus- čas jako limitující faktor. Urologické listy. roč. 2014, 12(3), s. 40-42. ISSN 1214-2085. 2014.
  6. DOLAN, Igor, Taťána ŠRÁMKOVÁ, Petr ŘEHOŘEK a Petr FILIPENSKÝ. Vliv I-PDE5 na sexuální zdraví muže po spinálním traumatu. Urol List 2014; 12 (4): 29-32. ISSN 1214-2085. 2014.

  2012

  1. DOLAN, Igor, Antonín KRPENSKÝ, Petr FILIPENSKÝ a Kateřina ŠRÁMKOVÁ. Adenomatoidní tumor varlete – diagnostika a doporučené operační postupy. Urologické listy. Ambit Media a.s., roč. 10, č. 4, s. 19-21. ISSN 1214-2085. 2012.
  2. FILIPENSKÝ, Petr, Petr ŘEHOŘEK, Zdeněk OPLATEK, Roman HRABEC a Magda KRECHLEROVÁ. Lokalizované nádory ledvin, epidemiologie, etiologie, chirurgická léčba, operační postupy a jejich indikace, role lymfadenektomie. Urologické listy. Ambit Media a.s., roč. 10, č. 3, s. 24-28. ISSN 1214-2085. 2012.
  3. HRABEC, Roman, Pavel TROJAN, Petr FILIPENSKÝ, Petr ŘEHOŘEK a Petr MALÍK. Raritní komplikace zavedení double J stentu – migrace do pravé síně srdeční. Urologické listy. Ambit Media a.s., roč. 10, č. 3, s. 56-58. ISSN 1214-2085. 2012.

  2011

  1. FILIPENSKÝ, Petr. Konvenční otevřená a roboticky asistovaná radikální prostatektomie – lze hovořit o tom, že některá je lepší? In LF MU. Karcinom prostaty od A do Z. Brno: Urologická klinika FNB. s. 11. ISBN 978-80-260-0526-1. 2011.

  2010

  1. ROVNÝ, Arne, Ludmila HYNKOVÁ, Jana KATOLICKÁ a Petr FILIPENSKÝ. Maligní nádory penisu. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén. s. 183-196. ISBN 978-80-7262-648-9. 2010.

  2009

  1. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Petr VLČEK, Jan DOLEŽEL, Štěpán CHALUPNÍK, Martin DVOŘÁK, Petr FILIPENSKÝ a Pavel VENTRUBA. Robotické výkony – výhody a nevýhody. 1/2009. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně www.fnusa.cz. 2 s. Svatoanenské listy. 2009.
  2. FILIPENSKÝ, Petr, Arne ROVNÝ, Petr ŘEHOŘEK, Ivo ŠABACKÝ, Pavel TROJAN, Jana KATOLICKÁ, Zdeněk OPLATEK, P. ZÍTKA a Roman HRABEC. Srovnání peroperačního průběhu, časných komplikací a funkčních výsledků robotické a otevřené radikální prostatektomie. Urologické listy. roč. 7, č. 4, s. 11-15. ISSN 1214-2085. 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 4. 2024 13:26