Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL — Lékařská fakulta

Zápisy z jednání

Interní členové