Oficiální fotografie prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
  

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

učo 348
348(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz msterba(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 532234600,532234614

Akademické a řídící funkce

Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníproděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy
Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Pracovní zařazenípřednosta kliniky

Pracoviště

Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Telefon532234600,532234614
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Oddělení genetiky a molekulární biologie - Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníprofesor

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
    Oborová rada: Paediatrics (program Paediatrics)
    Oborová rada: Pharmacology (program Pharmacology)
    Oborová rada: Pediatrie (program Pediatrie)
    Oborová rada: Farmakologie (program Farmakologie)
    Oborová komise: Farmaceutická medicína (plán Farmaceutická medicína)
    Oborová komise: Solidní nádory (plán Solidní nádory)
    Oborová komise: Pharmaceutical Medicine (plán Pharmaceutical medicine)
    Oborová komise: Solid Tumors (plán Solid Tumors)
    Školitelé PhD (obory Onkologie, Onkologie (angl.), Pediatrie a Pediatrie (angl.))
    Školitelé Ph.D. (program Onkologie a hematologie)
    Školitelé Ph.D. (program Pediatrie)
    Vědecká rada
    Porada vedení
    Komise pro technický rozvoj
    Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
    Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
    Komise pro pediatrickou specializaci
    Kolegium děkana
Přírodovědecká fakulta
    Školitelé PhD (obory Molekulární a buněčná biologie a Molekulární a buněčná biologie (angl.))