EN

Osobní stránka prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Oficiální fotografie prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
  

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

učo 348
348(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz sterba(tečka/dot)jaroslav(zavináč/atsign)fnbrno(tečka/dot)cz
telefon: 532234600,532234614

Akademické a řídící funkce

Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníproděkan pro vnější vztahy
Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Pracovní zařazenípřednosta kliniky

Pracoviště

Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Telefon532234600,532234614
Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu - Děkanát - Správní pracoviště - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesor

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
    Oborová rada (programy Lékařská farmakologie (čtyřleté), Onkologie (čtyřleté) a Pediatrie (čtyřleté))
    Školitelé PhD (obory Onkologie, Onkologie (angl.), Pediatrie a Pediatrie (angl.))
    Kolegium děkana
    Vědecká rada
    Porada vedení
Přírodovědecká fakulta
    Školitelé PhD (obory Molekulární a buněčná biologie a Molekulární a buněčná biologie (angl.))

Další aplikace