logo Lékařská fakulta Farmakologický ústav
Teoretická pracoviště
14110516 FarmÚ Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka ústavudoc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
zástupce přednosty ústavudoc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci