MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

učo 113195
Odborný pracovník ve výzkumu FarmÚ Teorie LF MU