Oficiální fotografie doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
  

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

učo 47
tomandl(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, pošta přeposílána jinam
telefon: 549 49 1337

Akademické a řídící funkce

Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Pracovní zařazenípřednosta ústavu
Místnost326 (Kamenice 5 — Biochemický ústav, pavilon A 16, 2 podlaží)
Telefon549 49 1337

Pracoviště

Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Pracovní zařazenídocent
Místnost326 (Kamenice 5 — Biochemický ústav, pavilon A 16, 2 podlaží)
Telefon549 49 7930

Členství v akademických orgánech

Masarykova univerzita
    Rada pro vnitřní hodnocení
    Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
    Akademický senát
Lékařská fakulta
    Oborová rada (program Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie)
    Oborová rada (program Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry)
    Školitelé PhD (obory Lékařská chemie a biochemie a Lékařská chemie a biochemie (angl.))
    Oborová komise: Medical Chemistry and Biochemistry (plán Medical Chemistry and Biochemistry)
    Oborová komise: Lékařská chemie a biochemie (plán Lékařská chemie a biochemie)
    Kolegium děkana
    Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
    Akademický senát
Přírodovědecká fakulta
    Oborová rada (program Bioanalytická chemie)
    Programová rada (program Bioanalytical chemistry)
    Školitelé Ph.D. (program Bioanalytická chemie)
    Vědecká rada