Biochemický ústav

14110512 BiochemÚ LF

Zaměstnanci

Profesoři


Asistenti


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce