Institut biostatistiky a analýz

14119612 IBA LF

Zaměstnanci

Docenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce