Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.

učo 6877
Analytička IBA SpolP LF MU