logo Lékařská fakulta Fyziologický ústav
Teoretická pracoviště
14110515 FyziolÚ Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavuprof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
zástupkyně přednosty ústavuprof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci