logo Lékařská fakulta Ústav veřejného zdraví
Teoretická pracoviště
14110525 ÚVZ Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavuMgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
zástupkyně přednosty ústavuMUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
zástupce přednosty ústavudoc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci