Warning:

Nebyly zadány potřebné parametry.

 1. Board for Economics
 2. Academic Senate
 3. Disciplinary Committee
 4. Committee
 5. Evidence spolupracovníků pracoviště
  • Department of Environmental Studies
  • Institute for Transport Economics, Geography and Policy
 6. International Scientific Advisory Board
 7. Dean's Board
 8. Knihovní komise
 9. Dislocation Comittee
  • Central European Institute of Technology
 10. Finance Comittee
  • Masaryk University
  • Faculty of Economics and Administration
  • Central European Institute of Technology
 11. Publishing Board (Convocation)
 12. Ethics Board
 13. Research Ethics Committee
 14. Comittee for Information Technology
  • Central European Institute of Technology
 15. Accomodation Board
 16. Board fo Culture and the Arts
 17. Komise pro rozvoj a zajištění kvality doktorského studia
  • Faculty of Economics and Administration
 18. Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
 19. Equal Opportunity Panel
 20. Editorial Board of the University Magazine
 21. Information Technologies Board
 22. Technologies Transfer Board
 23. Student Grants Board
 24. Canteens Board
 25. Board for Studies of the University Centre in Telč
 26. Committee for Research Infrastructure Development
 27. Development Board
 28. Board for Studies of the University of the 3rd Age
 29. Komise pro pediatrickou specializaci
 30. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 31. Rector's Board
 32. Director's Board
  • Central European Institute of Technology
  • Institute of Computer Science
 33. Expanded Rector's Board
 34. Komise pro technický rozvoj
 35. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 36. Dean's Advisory Board
 37. Legal Board
 38. Likvidační komise
 39. Doctoral Committee
 40. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 41. Doctoral Board
 42. CEO Management
 43. Pracovní skupina pro elektronickou prezentaci
 44. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 45. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 46. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 47. Rada garantů studijních programů
 48. Rozvrhová komise
 49. Internal Evaluation Board
 50. MU Deputes in HEI
 51. Board of Trustees
 52. Senior Management
  • Masaryk University
  • Faculty of Social Studies
  • Faculty of Informatics
  • Faculty of Education
  • Faculty of Economics and Administration
  • University Archives
  • Central European Institute of Technology
  • Central Management Structure of the CEITEC Project
  • Accommodation and Catering Services
  • Management of the University Campus at Bohunice
  • University Centre Telč
  • Support Centre for Students with Special Needs
  • Mendel Museum
  • Technology Transfer Office
  • Institute of Computer Science
  • University Press
  • Language Centre
  • Centre for International Cooperation
  • Rector's Office
 53. Scientific Board