1. Board for Economics
 2. Academic Senate
 3. Assistents
 4. Committee
 5. Committee
 6. Committee
 7. Committee
 8. Disciplinary Committee
 9. Committee
 10. Evidence spolupracovníků pracoviště
  • Department of Environmental Studies
  • Institute for Transport Economics, Geography and Policy
 11. International Scientific Advisory Board
 12. Dean's Board
 13. Knihovní komise
 14. Dislocation Comittee
  • Central European Institute of Technology
 15. Finance Comittee
 16. Publishing Board (Convocation)
 17. Ethics Board
 18. Research Ethics Committee
 19. Comittee for Information Technology
  • Central European Institute of Technology
 20. Accomodation Board
 21. Board fo Culture and the Arts
 22. Komise pro rozvoj a zajištění kvality doktorského studia
  • Faculty of Economics and Administration
 23. Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
 24. Equal Opportunity Panel
 25. Editorial Board of the University Magazine
 26. Information Technologies Board
 27. Technologies Transfer Board
 28. Committee for Studies
  • Faculty of Economics and Administration
 29. Student Grants Board
  • Masaryk University
  • Faculty of Economics and Administration
 30. Canteens Board
 31. Board for Studies of the University Centre in Telč
 32. Committee for Research Infrastructure Development
 33. Development Board
 34. Board for Studies of the University of the 3rd Age
 35. Komise pro pediatrickou specializaci
 36. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 37. Rector's Board
 38. Director's Board
  • Central European Institute of Technology
  • Institute of Computer Science
 39. Expanded Rector's Board
 40. Committee for Strategic Research Projects
 41. Emergency Committee
 42. Komise pro technický rozvoj
 43. Emergency Board
 44. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 45. Dean's Advisory Board
 46. Legal Board
 47. Likvidační komise
  • Faculty of Medicine
  • Faculty of Law
  • Faculty of Social Studies
  • Faculty of Informatics
  • Faculty of Education
  • Faculty of Sports Studies
  • Faculty of Economics and Administration
  • Management of the University Campus at Bohunice
  • Support Centre for Students with Special Needs
  • Institute of Computer Science
  • Language Centre
 48. Doctoral Committee
 49. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 50. Doctoral Board
 51. CEO Management
 52. Pracovní skupina pro HR Award
 53. Pracovní skupina pro infrastrukturu
 54. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 55. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 56. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 57. Working Group for Visual Presentation Strategy
 58. Rada garantů studijních programů
  • Faculty of Medicine
  • Faculty of Economics and Administration
 59. Rozvrhová komise
 60. Internal Evaluation Board
 61. Masaryk University Deputies in Council of Higher Education Institutions
 62. Board of Trustees
 63. Senior Management
  • Masaryk University
  • Faculty of Pharmacy
  • Faculty of Social Studies
  • Faculty of Informatics
  • Faculty of Education
  • Faculty of Economics and Administration
  • University Archives
  • Central European Institute of Technology
  • Central Management Structure of the CEITEC Project
  • Accommodation and Catering Services
  • Management of the University Campus at Bohunice
  • University Centre Telč
  • Support Centre for Students with Special Needs
  • Mendel Museum
  • Technology Transfer Office
  • Institute of Computer Science
  • University Press
  • Language Centre
  • Centre for International Cooperation
  • Rector's Office
 64. Scientific Board