1. Aprobační komise
 2. Akademický senát
 3. Asistenti ASMU
 4. Legislativní komise ASMU
 5. Ekonomická komise ASMU
 6. Volební a mandátová komise ASMU
 7. Bezpečnostní krizový výbor
 8. Disciplinární komise
 9. Emeritní profesoři
 10. Expertní skupina HR Award
 11. Mezinárodní vědecká rada
 12. Kolegium děkana
 13. Knihovní komise
 14. Dislokační komise
  • Středoevropský technologický institut
 15. Ekonomická komise
 16. Ediční rada (vědecká redakce)
 17. Etická komise
 18. Etická komise pro výzkum
 19. IT komise
  • Středoevropský technologický institut
 20. Ubytovací komise
 21. Rada Kulturního centra
 22. Rada pro kulturu a umění
 23. Panel pro rovné příležitosti
 24. Redakční rada Magazínu M
 25. Rada pro informační technologie
 26. Rada pro transfer technologií a komerční spolupráci
 27. Komise pro studium
 28. Komise pro strategii
  • Středoevropský technologický institut
 29. Stipendijní komise
 30. Komise pro stravovací politiku
 31. Programová rada Univerzitního centra Telč
 32. Koordinační rada pro učitelství
 33. Rada pro výstavbu
 34. Programová rada Univerzity třetího věku
 35. Komise pro pediatrickou specializaci
 36. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 37. Kolegium rektora
 38. Kolegium ředitele
 39. Rozšířené kolegium rektora
 40. Rada pro strategické výzkumné projekty
 41. Krizový štáb
 42. Komise pro technický rozvoj
 43. Krizový výbor
 44. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 45. Komise vědecké rady
 46. Rozšířené kolegium děkana
 47. Legislativní rada
 48. Oborová komise
 49. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 50. Oborová rada
 51. Porada vedení
 52. Pracovní skupina pro HR Award
 53. Pracovní skupina pro infrastrukturu
 54. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 55. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 56. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 57. Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci
 58. Rada garantů studijních programů
 59. Rozvrhová komise
 60. Rada studijních programů
 61. Rada pro udržitelný rozvoj
 62. Rada pro vnitřní hodnocení
 63. Řídící výbor HR Award
 64. Zástupci Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol
 65. Správní rada
 66. Vedení
 67. Vědecká rada