Rozšířené kolegium rektora — Masarykova univerzita

Zápisy z jednání

  • RNDr. Luboš Bauer, CSc.
    Předseda Koordinační odborové rady
    Masarykova univerzita
    předseda Koordinační odborové rady